Mācīsimies mācīties – Beverīnā un citur Latvijā!

Aija Tūna, projekta konsultante

Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās - Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu!

Jau sākot ar aprīli 8 skolās notiks diskusijas, pasaku pēcpusdienas, video tikšanās, sporta sacensības fizikā (jā, tā nav drukas kļūda!), ģimeņu forumi, pieredzes apmaiņa, atbalsta grupu veidošanās, novada mērīšanas akcijas un daudzas citas interesantas lietas, kurās kopīgi darbosies gan skolēni, gan viņu vecāki un skolotāji. Formāli tas saucas projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, ko ar Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programmas (OSF ESP) finansiālu atbalstu īstenos ģimeņu biedrība “Ligzda” no Brocēniem, Valmieras 5. vidusskolas atbalsta fonds “Skolai pie ezeriņa”, Rugāju novada biedrība “Mēs pasaulē”, biedrība “Atrodi laiku sev” no Valkas novada Zvārtavas pagasta un biedrība “Kurmenes viļņi” no Vecumnieku novada Kurmenes pagasta. Visu sarežģīto musturi kopā saturēs biedrība “Iespēju durvis” no Beverīnas novada, kas, radusies SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” laikā, nu jūtas gana spēcīga, lai uzņemtos vadošo lomu šāda apjomīga sadarbības projekta īstenošanā. Biedrību sadarbība aizsākās jau iniciatīvā “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kas apvieno nevalstiskās organizācijas astoņās ES valstīs, kā arī ar pārmaiņu skolu un to draugu pasākumos.

OSF ESP izsludinātā konkursa pamatdoma bija atrast modeļus, kuros tiek apvienots skolu potenciāls – infrastruktūra un saiknes ar iedzīvotājiem – un nevalstisko organizāciju elastīgums un prasmes uzrunāt un iedrošināt. Izskatās, ka Latvijas pārstāvjiem izdevies sevi pieteikt pārliecinoši, jo mūsu projekts saņēma piekto augstāko novērtējumu un finansējumu pieprasītajā apmērā. Tad nu tik pat pārliecinoši jāveic darbi, un projekta komandai tas noteikti ir pa spēkam.

Turpmāka informācija par notiekošo būs atrodama arī www.iespejudurvis.lv un www.parmainuskolas.lv

 

Jaunākais video