Piektdiena, 13.datums Viļakā

13.septembrī bija pienācis laiks kārtējam Viļakas pamatskolas „Skolēnu vecāku biedrības” projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” notikumam. Ieplānotais pieredzes apmaiņas brauciens veda pie projekta partneriem Briežuciemā un Baltinavā, kur NVO sadarbībā ar skolām veic ļoti aktīvu darbību. Viļakiešus laipni sagaidīja Briežuciema pamatskolas kolektīvs un „Saulessveces” vadītāja Silvija Ločmele. Mēs iepazināmies ar mazo, draudzīgo skolas kolektīvu, ar sajūsmu ieklausījāmies folkloras kopas ”Soldanī” dalībnieku dziedājumā, piedalījāmies O.Vācietim veltītā Dzejas dienu pasākumā, redzējām bērnu priekšnesumus, skolas un biedrības telpas. Cienājāmies ar gardo torti un baudījām īstu latgaļu viesmīlību.

Baltinavas vidusskola (ja precīzāk, tad Baļtinovas vydsškola) mūs sagaidīja ar plecīgajiem vīriem – Imantu Slišānu un Aigaru Keišu, „Vērmelītes” skanīgumu un mājīgajām telpām. Saimnieki mums pastāstīja par biedrības „Sukrums” aktivitātēm, parādīja dažādu projektu rezultātus, iepazīstināja ar aktivitātēm internetveikala izveidē vietējo amatnieku izstrādājumu popularizēšanai un pārdošanai, un, protams, arī pacienāja.

Katrs no mums guva kādu sev noderīgu atziņu. Kopumā radās iespaids par vietējo cilvēku aktivitāti un uzņēmību, par to, cik daudz var paveikt strādājot kopā, novērtējot otra paveikto, uzticoties.

Paldies viesmīlīgajiem kaimiņiem un vēlam viņiem patiesu veiksmi un izdošanos nākotnes darbos!

Dienas otrā puse pagāja, apskatot Rēzeknes jaunceltnes – „Zeimuli” un „Goru”, kā arī piedaloties kārtējā Dzejas almanaha "Rēzekne 2013"atvēršanas svētkos.

Saka, ka piektdiena, 13.datums vienmēr ir neveiksmīga dienas. Mūsu piemērs šo ticējumu pilnībā noraida!

Viļakas pamatskolas direktore Anželika Ločmele un „Skolēnu vecāku biedrības” valdes locekle Inese Rēvalde

Jaunākais video