Pilsoniskā sabiedrība izsaka priekšlikumus ESF līdzekļu labākai apguvei

 

Aija Tūna, projekta vadītāja

Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, ko Latvijā īsteno IAC, pārstāvji no nelielām vietējo kopienu organizācijām visā Latvijā 11. un 12. novembrī piedalījās konferencē Briselē, kuras laikā tika akcentēts, ka tieši vietējās kopienas organizācijas atrodas vislabākajā vietā, lai sasniegtu un pārstāvētu vismazaizsargātākās sabiedrības grupas, kurām ir visliekākie izglītības pakalpojumu pieejamības ierobežojumu un sociālās atstumtības draudi. Konferencē uzstājās arī Balvu novada Briežuciema pagasta biedrības „Saulessvece” vadītāja Silvija Ločmele. Tās noslēgumā tika izveidotas rekomendācijas ar aicinājumu iestrādāt projektos gūto pieredzi nacionālajā politikā un praksē, kā arī mērķtiecīgāk atbalstīt mazo vietējās kopienas organizāciju piekļuvi ESF līdzekļiem. Pilns rekomendāciju teksts pielikumā.

Projekta ietvaros kopumā visā Latvijā notika gan vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšana, gan diskusijas par dzīves kvalitātes uzlabošanu ar lēmumu pieņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm, gan arī daudz ļoti praktiskas darbošanās, kā rezultātā cilvēki satikās, sadarbojās un veidoja tīklus turpmākai pilsoniskajai līdzdalībai.

Esam gandarīti, ka šī iniciatīva Latvijā atzīmēta kā viena no Eiropas Pilsoņu gada veiksmēm. Pašlaik top iesaistīto biedrību veikuma pieredzes krājums, kas tuvākajā laikā būs pieejams visiem interesentiem.

Jaunākais video