Siguldā tiekas Latvijas vietējās kopienas organizācijas

Aija Tūna

2013.gada 24.oktobrī Siguldas pagasta kultūras namā notika konference, kurā 17 novadu pārstāvji, tai skaitā biedrības, pašvaldību deputāti un darbinieki un daudzveidīgu sabiedrības grupu pārstāvji dalījās pieredzē, kas uzkrāta pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu organizēšanā savas apkaimes un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Šī saruna ir ļoti aktuāla laikā, kad plaši tiek apspriesti jautājumi par dzīves kvalitāti Latvijā un tās teritoriju, īpaši lauku attīstības scenārijiem.

„Ja kādu laiku atrodies starp starojošiem cilvēkiem, arī pats sāc starot!” Tā pēc konferences secinājusi Silvija Ločmele no Balvu novada Briežuciema pamatskolas un biedrības „Saulessvece”, kura Izglītības attīstības centra (IAC) vadītajos vietējo kopienu sadarbības projektos iesaistās jau kopš 2011. gada. „Mana kolēģe Inese, kura pirmo reizi bija šādā pasākumā, pēc tam teica, ka jutusies ļoti īpaši - cilvēki starojuši,” paskaidro Silvija, atzīstot, ka saredz pārmaiņas projekta dalībniekos, ka daudzos „ir atvērušās slūžas, lai uzņemtu labo un stiprinātos, un tas ir tik svarīgi.” Noderīga bija arī pašvaldību vadītāju un darbinieku ieinteresētā un atbalstošā klātbūtne. Īpašs paldies mājinieku pārstāvim Siguldas pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Jānim Zilveram, kurš gan dalījās siguldiešu pieredzē, gan priecājās par citu idejām un labajiem darbiem. 

Šis pasākums, ko organizēja biedrība „Cerību spārni”, notika IAC projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai”, ko finansē Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma un Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem” ietvaros un sadarbībā ar Sorosa fonda – Latvija iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām”.  

Projekta īstenošanas norisi un labos darbus varēja apskatīt izstādē, ko veidojušas NVO sagatavotajās fotokolāžās un plakātos. Pasākumu kuplināja organizāciju dalībnieku rokdarbu tirdziņš. Prezentācijas un sagatavotie videomateriāli tiks publiskoti IAC mājas lapā.

Tālākais solis – Latvijas pārstāvju līdzdalība starptautiskā konferencē Briselē, kurā 9 valstu kopienu organizāciju labie piemēri tiks piedāvāti plašākai auditorijai, tai skaitā ES institūciju darbiniekiem un vadītājiem.

Informatīvai materiāls: Kopienu darbības veicināšana

Jaunākais video