Sports? Nē. FIZIKA!!!!

Rugājos viss atkal ir kopā


Lai radītu skolēnos interesi un izpratni par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolā – fiziku, Rugāju novada vidusskolā notika pasākums „Sporta un fizikas festivāls”, apvienojot skolēnu vidū populāro mācību priekšmetu „Sports” ar ne tik populāro – „Fizika”. Pateicoties fizikas skolotājam Jānim Ikstenam un sporta skolotājai Vijai Lancmanei ir tapis netradicionāls un aizraujošs sporta dienas formāts skolēniem un viņu vecākiem. Turklāt izrādās, ka sports un fizika nemaz nav jāapvieno – tie kopā pastāv jau no pasaules pirmsākumiem. Vairāk lasiet Mārītes Orniņas sagatavotajā reportāžā.

Projekts tiek īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu atbalstu un notiek starptautiskās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros.

Jaunākais video