Uz Briseli ar bagātu ideju grozu

Klāt pienācis šī gada ražas laika beidzamais mēnesis novembris, un iniciatīvas "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" komanda pošas uz konferenci, kas 11. un 12. novembrī norisināsies Eiropas galvaspilsētā Briselē. Kopā ar vairāk kā simts citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām no Ungārijas, Rumānijas, Austrijas, Itālijas, Albānijas, Horvātijas un Vācijas mūsējie spriedīs par pašu pieredzi un iespējām uzlabot visneaizsargātāko iedzīvotāju dzīves un izglītības apstākļus.

Latviju šai konferencē pārstāvēs apmēram puses no Latvijas Izglītības attīstības centra (IAC) vadītā projekta dalīborganizāciju pārstāvjiem, t.sk., Laura Miķelsone no Brocēniem, Inguna Badune no Līvāniem, Žanna Ļaha no Dagdas novada Bērziņu ciema, Daila Ranše no Valmieras, Silvija Ločmele no Balvu novada Briežuciema, Inese Rēvalde no Viļakas, Anete Ziepniece no Gulbenes novada Tirzas, Maira Bebere un Eva Viļķina no Siguldas, savukārt projekta koordinētājus pārstāvēs projekta vadītāja Aija Tūna un konsultanti Ausma Pastore un Valdis Kudiņš.  Projektā aktīvi iesaistās arī Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” skolas un kopienas.

Kopā ar kolēģiem no citām valstīm, kuri grassroots līmenī pievērš īpašu uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, mūsējie stāstīs par to, kā viņi cenšas izlīdzināt izglītības iegūšanas iespējas visām sociālajām, ģeogrāfiskajām un ekonomiskajām, kā arī etniskajām grupām, cīnās pret pāragru skolas pamešanu un "izkrišanu no izglītības sistēmas", kā arī reāli rīkojas, lai mazinātu sociālo atstumtību. Latvijas komandai šī būs lieliska iespēja pierādīt citiem kolēģiem, ka risināt tik smagas un neatliekamas problēmas ir iespējams ne tikai atsevišķas etniskās, vecuma vai sociālās grupas līmenī, bet krietni plašākā – lauku kopienu līmenī, kas ne tikai aptver visas iepriekš minētās atstumtās grupas, bet arī kopdarbībā to veikt starpkopienu līmenī visas valsts mērogā.

Atsevišķā plenārsēdē sapulcējušos uzrunās pārstāvji no Ungārijas, Horvātijas un Rumānijas, lai dalītos pieredzē par ES fondu izmantošanu izglītības nevienlīdzības mazināšanā, īpaši pievēršot uzmanību šo fondu nevienlīdzīgai sadalei un izmantošanai. Klātesošie tiks iepazīstināti arī ar nesen veiktā pētījuma rezultātiem par situāciju Ungārijas un Horvātijas grassroots organizācijās un ES fondu izmantošanu iekļaujošas izglītības procesa veidošanā.

Savukārt mūsu pašu Silvija Ločmele no biedrības "Saulessvece", kas darbojas Balvu novada Briežuciemā, iepazīstinās visus klātesošos par holistisku skolas un pilsoniskās sabiedrības organizāciju partnerību kā visatstumtāko bērnu un jauniešu vajadzību efektīvas risināšanas modeli. Šajā pašā plenārsēdē piedalīsies arī pārstāvji no Itālijas, Ungārijas un Albānijas.

Konferencē nozīmīga loma būs atvēlēta arī projekta dalībnieku pieredzes apmaiņai personiskas tīklošanās apstākļos, kas dos iespēju mūsu aktīvākajiem kopienu organizāciju pārstāvjiem dalīties atklāsmēs un secinājumos, tiekoties aci pret aci ar citu valstu kolēģiem.

Atsevišķa plenārsēde būs atvēlēta arī līdzšinējās pieredzes apkopošanai un grassroots organizāciju patreizējai situācijai Eiropā starpvalstu diskusiju grupās. Sadalījušies četrās grupās, konferences dalībnieki spriedīs arī par iekļaujošas izglītības līdzekļiem un metodēm, kā arī vecāku piedalīšanos iekļaujošas izglītības procesā.

Ar nepacietību gaidīsim atpakaļ mūsu valsts pārstāvjus, lai vairāk uzzinātu par kopienu organizāciju darbību citās valstīs un jaunām iespējām ciešākai sadarbībai Eiropas līmenī.

Informāciju sagatavoja Ligita Lukstraupe.

 

Vairāk informācijas: Aija Tūna: aija.tuna@sfl.lv

http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/eiropas-iedzivotaji-kopienu-labklajibai-2013/

 http://grassrootseurope.educationdevelopment.org/ 

 

Latvijas dalīborganizācijas:

1. Biedrība “Saulessvece”, Balvu novada Briežuciema pagasts

2. Biedrība “Iespēju durvis”, Beverīnas novada Trikātas pagasts

3. Ģimeņu biedrība „Ligzda” , Brocēnu novads

4. Biedrība „KāpNes”, Gulbenes novada Tirzas pagasts

5. Biedrība „Sukrums”, Baltinavas novads

6. Biedrība ,, Atrodi laiku sev’’, Valkas novada Zvārtavas pagasts

7. Biedrība „Nākotnei”, Dagdas novada Bērziņu pagasts

8. Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, Siguldas novads

9. Biedrība „Baltā māja”, Līvānu novads

10. Biedrība „Kodols”, Kazdangas pagasts

11. Iecavas internātpamatskola, Iecava

12. Fonds „Skolai pie ezeriņa”, Valmiera

13. Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība „Dzirnakmens”, Krustpils novada Vīpes pagasts

14. Biedrība „Saulrozītes”, Riebiņu novada Sīļukalna pagasts

15. Biedrība „Attīstībai”, Krāslavas novada Izvaltas pagasts

16. Biedrība „Kurmenes viļņi”, Vecumnieku novada Kurmenes pagasts

17. Skolēnu vecāku biedrība, Viļakas novads

Jaunākais video