Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai

2008.un 2009.gadā ar Sorosa fonda -Latvija atbalstu IAC īstenoja projektu "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai", kura laikā tika pētīta kritiskās domāšanas pieejas izplatība Latvijā, izveidotas jaunas tālākizglītības programmas izglītotājiem, grāmatu autoriem, vecākiem, tulkota daudzveidīga literatūra un izveidoti publicitātes materiāli, organizēti semināri un publiskās lekcijas, kā arī izdota grāmata "Domāšanas māksla ikvienam jeb domā ar prieku un azartu". Šajā sadaļā atrodama liela daļu projekta rezultātu.

 

Parunāsim par domāšanu!

Ko Tu domā? Par ko Tu domāji vakar? Un kā tu domāji vakar? Konkrēti Abstrakti Zinātniski Radoši Emocionāli Elastīgi Analītiski Loģiski Aktīvi Kritiski? Nē, kritiski, tas nenozīmē kritizēt!

Kritiskā domāšana ir

  • prasme domāt patstāvīgi, neatkarīgi, taču ar atbildības sajūtu par savu izvēli,
  • prasme analizēt gan domāšanas saturu, gan formas, veidot savus uzskatus,
  • prasme analizēt un vērtēt notikumus gan situācijas, gan sociāli kulturālajos kontekstos,
  • problēmas formulēšana, klasificēšana, salīdzināšana, analizēšana, sintezēšana, secināšana, vērtēšanas prasmes,
  • sociālas un komunikatīvās prasmes,
  • prasme pieņemt alternatīvus viedokļus, tolerance, prasme diskutēt,
  • ieinteresētība, vēlme veidot dialogu!

 

 

 

 

 

 

Jaunākais video