Par projekta noslēguma posmu „Metodiskā materiāla izstrādāšana”

Metodiskā materiāla izstrādāšana

(Trešais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)

Īstenošanas termiņi: 2009. gada jūlijs– 2009. gada decembris

Projekta mērķi:

Projekta vispārējais mērķis ir - metodiskā materiāla “Domāšanas māksla” izstrāde un sagatavošana izdošanai, popularizējot KD attīstīšanas būtisko lomu demokrātiskas sabiedrības stiprināšanai un daudzveidības veicināšanai un rosinot diskusijas par kritiskās domāšanas attīstīšanas veicināšanu izglītības sistēmā un sabiedrībā.

Projekta ilglaicīgais mērķis ir, izmantojot metodiskā materiāla “Domāšanas māksla” saturu un metodiku, sniegt plašam sabiedrības lokam un izglītības jomas darbiniekiem, izglītības politikas veidotājiem izpratni par KD attīstīšanu un sekmēšanu izglītības sistēmā un sabiedrībā, KD izmatošanas nozīmīgumu domājošu pilsoņu audzināšanā un izglītošanā Latvijā.

Projekta īslaicīgais mērķis balstoties uz projekta 1. un 2. ciklā rezultātiem, ieteikumiem un secinājumiem, izstrādāt un sagatavot izdošanai metodisko materiālu “Domāšanas māksla”, kurā ietverti teorētiski, filozofiski, praksē balstīti raksti (Latvijas un ārvalstu autoru), uzdevumi un piemēri, kas rosinātu domāt un attīstīt domāšanas prasmes visas dzīves laikā.

 Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Metodiskā materiāla „Domāšanas māksla” koncepcijas, struktūras, saturisko bloku, mākslinieciskā noformējuma izstrāde.
  2. Analītiski izvērtēšanas semināri sadarbībā ar Kanādas un/vai ASV KD ekspertiem un Latvijas speciālistiem par grāmatas – metodiskā materiāla „Domāšanas māksla” izstrādāšanu.
  3. Metodiskā materiālu „Domāšanas māksla” sagatavošana publiskošanai
  4. Diskusijas ar stratēģiskajiem partneriem un sadarbības pārstāvjiem par jauno KD programmu un izveidoto materiālu izmantošanu.
  5.  Projekta publicitātes pasākumi, metodiskā materiāla „Domāšanas māksla” elektronisko versijas prezentēšana.
Jaunākais video