Atsauksmes

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)


Profesionālajā darbā seminārs veicināja pārdomāt savu docējamo kursu pasniegšanas saturu, formu un metodi. Nodarbībās jau atsevišķus elementus, metodes izmatoju, bet būs iespēja nākošajā studiju gadā nodarbības pārskatīt un veicināt kopā ar studentiem KD elementu ieviešanu mācību procesā.
Šodienas seminārs sniedza nelielu priekšstatu par KD kopumā. Sniegtās metodes visnotaļ var izmantot studiju procesā un ļaut studentiem iesaistīties aktīvāk, veicināt to prasmes un iemaņas.
Domāju, ka seminārs ir noderīgs docētājiem, jo iepazīstina ar dažādām pieejām docētāju darbā, lai tomēr vairāk varētu piesaistīt studentus un rosināt viņus domāt radoši.
Seminārs bija noderīgs, raisīja dažādas pārdomas par to, kā es vadu savas nodarbības, ko varētu darīt labāk, savādāk. Tā bija arī patīkama atslodze pēc garā pavasara semestra.
 Programma varētu būt noderīga atsevišķu nodarbību veidošanā, jo liekas, ka piedāvātās metodes aizņem vairāk laika kā tradicionālās (vismaz tehniskajiem mācību priekšmetiem).
… guvu apstiprinājumu dažam, iepriekš intuitīvi izmantojot dažus pietuvinātus elementus. mana lektora pieredze vēl pagaidām ir tikai 2 gadi, taču šī pozitīvā attieksme pret studentiem caur šo metodiku ir man ļoti tuva. Noteikti centīšos izmantot praksē jūsu sniegtās zināšanas!
Tā kā esmu no jaunajiem kadriem, kas asistē „lielajiem” profesoriem, kuriem pārsvarā ir teorijas lekcijas, tad pasniedzot seminārus, tad pasniedzot seminārus vēlos studentus pievērst radošai izpausmei – kurā nepieciešams analizēt, diskutēt, kritiski domāt, secināt, argumentēt utt. Līdz ar to šis seminārs deva savu skatījumu par kritisko domāšanu, kā vairāk motivēt studentus izzināt patstāvīgi.
Ļoti, ļoti vērtīga. Daudzus elementus jau izmantoju, vai nu intuitīvā līmenī vai arī pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, lasīto utt. Bet sistēmu nepieciešams atsvaidzināt, un jau pat šis ievadseminārs ir devis ievērojamu pienesumu sistēmas izpratnē, galveno uzsvaru salikšanā. Ļoti vērtīga būtu tāda piešprice ik pa brīdim, lai palīdz noturēties uz ceļa.
Varētu būt ļoti noderīga gan studiju kursa plānošanā, gan īstenošanā, gan izvērtēšanas fāzē – makrouzdevumi, bet arī nodarbībās.
Uzskatu, ka šī programma būs ļoti noderīga manai turpmākajai profesionālajai dzīvei. Atsevišķus elementus no KD jau to neapjaušot esmu izmantojusi un izmantoju, bet guvu daudz jaunu ierosmju: brīvais raksts, reflektēšana u.c. Vēlētos apmeklēt un piedalīties arī citu tēmu nodarbībās/semināros.
Visnoderīgāk man šķita samērot man jau iepriekš zināmo un praksē izmantoto ar nedaudz atšķirīgu skatījumu. Manuprāt labs līdzsvars starp teorētisko ievadu un praktiskajiem uzdevumiem. Guvu vairāk idejas, ko gribētu izmēģināt nākošajā semestrī. Pārdomās vēlreiz pārskatīju jau to, ko daru, kas mani tajā vēl neapmierina. Katrā ziņā domāšanas” katliņš vārījās burbuļodams”.
Šobrīd grūti novērtēt, jo saņemot šādu informācijas daudzumu ir vajadzīgs zināms laiks, lai to apjēgtu, izanalizētu utt. Atsevišķi elementi tulkošanā vai valodas apguvē noderēs, jo īpaši strādājot ar tekstiem.
Pārdomas – šajā laikmetā nevar strādāt pēc novecojušām metodēm, ir visu laiku jāattīstās un jāiet laikam līdzi. Paldies par semināru!
Radās pārdomas par sava priekšmeta pasniegšanas formu un ir doma kursu mazliet mainīt.

Jaunākais video