Programma mācību materiālu un grāmatu autoriem

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)

Programma mācību materiālu un grāmatu autoriem

„Mācību grāmata un mācību materiāli informatizācijas laikmeta skolēnam”

Programmas apjoms:
12 stundas

Anotācija
:
Programmas sniedz ieskatu, kā ar mācību materiālu un mācību grāmatu palīdzību attīstīt skolēnu domāšanas prasmes, kas mūsdienīgā mācību procesā palīdz labāk izprast un izmantot informācijas jēgu un nozīmību, atrast būtiskāko daudzveidībā, pilnveidot savu uzskatu sistēmu un argumentāciju, lēmumu pieņemšanu.

Programma dod iespēju mācību materiālu un grāmatu veidotājiem padziļināt izpratni par kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeju, principiem un metodēm, kā arī veicināt šīs pieejas apzinātu un sistemātisku ievērošanu mācību materiālu izveidē.

Programmas saturs:

  • Kas ir laba mācību grāmata? Izglītības filozofijas pieeju atspoguļojums mācību grāmatu izveidē; Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeja kā izglītības filozofija;
  • Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte. Situācija Latvijā. Diskusija par pētījuma rezultātiem;
  • KD mācību modelis un uzdevumi mācību grāmatas nodaļas izveidē;
  • Daudzveidīgā jautāšana. Kāda ir grāmata, kura veicina domāšanu?

Sagaidāmie rezultāti:

  • Dalībniekiem būs izpratne par KD prasmju attīstīšanas nozīmi mācību procesā.
  • Dalībniekiem būs izpratne par KD kā izglītības filozofijas virziena un mācību pieejas attīstību un pamatprincipiem.
  • Dalībnieki būs iepazinušies ar pētījuma par KDAP izmantošanas līdzšinējo pieredzi Latvijā rezultātiem.
  • Dalībnieki pratīs saskatīt KD modeļa un principu izmantošanu mācību materiālos.
  • Dalībnieki būs attīstījuši prasmes analizēt un veidot mācību materiālus atbilstoši KD principiem un mācību procesa modelim.

Programmas seminārus plānojam organizēt 2009.gada augusta beigās IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Sīkāk par programmām, pasniedzējiem, laiku un iespējām apgūt interesēties par t.67503730 vai e-pastu linda.ugaine@latnet.lv
Atsauksmes

Jaunākais video