Publiskā lekcija „Skolotājs un izglītības kvalitāte pārmaiņu laikā”

Trešais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
 2008. -2009. g.

IAC projekta „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai” ietvaros šī gada 28.septembrī Rīgā, viesnīcā Alberts notika publiskā lekcija „Skolotājs un izglītības kvalitāte pārmaiņu laikā”, ko vadīja Feija Brounlija (Faye Brownlie) no Kanādas.
F. Brounlija ir ilggadēja IAC sadarbības partnere, arī šoreiz viņas lekcijā tika aktualizēti būtiski izglītības un profesionālās tālākizglītības jautājumi, kas gan Kanādā, gan Latvijā ir būtiski:

  • skolotāja nozīmīgā loma klasē „Apzinieties savu svarīgumu klasē, cilvēki ārpus klases esama atkarīgi no skolotāja.”
  • izglītība visiem un katram skolēnam, nevis atlasītai/elitārai grupai „Tam, ko skolotājs dara klasē un kā iesaista bērnus mācību darbā ir lielāka nozīme, nekā tam, no kādas vides bērni nāk.”
  • mācīšanās, kuras pamatā ir iesaistīšanās un izpratne „Mācīšanās procesa pats pamats ir bērni, kas dzīvos nākotnē.”
  • pārmaiņas izglītībā un to vadīšana, sniedzot atbalstu skolotājam „Pārmaiņas būs īstenotas, ja tās notiks, būs vērojamas klasē un pašos skolotājos.Skolotāju darbs ir pārāk sarežģīts, lai to veiktu vienatnē, tāpēc būtisks ir darbs komandā, kur viens otram uzticas un ir kopīgi mērķi.”

Ar publiskās lekcijas prezentācijas materiāliem varat iepazīties šeit

Jaunākais video