Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā

Sadarbībā ar Ukrainas, Azerbaidžānas un Krievijas partneriem, IAC 2011.gada nogalē uzsāk projektu par kritiskās domāšanas pieejas popularizēšanu: pieredzes apmaiņu un izplatīšanu šajā jomā. Kopš 2012.gada augusta līdz 2013.gada janvārim tiek īstenota projekta II.daļa - projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana, kas ietver tālāizglītības programmu par kritiskās domāšanas pieeju izmantošanu vidusskoā īstenošanu Latvijas reģionos. Projektu finansē Foundations of Open Society Institute.

Laikā no 2012.gada 15.augusta līdz 15.janvārim tiek īstenota projekta II. daļa Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana.

Šajā laikā tiks īstenoti projekta uzdevumi:

 • Uzlabot skolotāju un izglītības politikas veidotāju kritiskās domāšanas prasmes un kompetenci četros Latvijas reģionos (Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā);
 • Palīdzēt skolotājiem labāk apgūt kritiskās domāšanas attīstīšanas metodiku un prasmīgāk pielietot apgūtās zināšanas un prasmes ikdienas darbā klasē, piedāvājot izmantot materiālu "Kritiskās domāšanas pamati" savā klasē.

Projekta mērķis ir  nodrošināt kritiskās domāšanas pieejas ilgtspēju Latvijā, lai visos Latvijas reģionos uzlabotu skolotāju un izglītības politikas veidotāju kritiskās domāšanas prasmes un kompetenci, izmantojot starptautiski izstrādāto materiālo kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai vidusskolā.
Projekta aktivitātes:

 • Materiāla „Kritiskās domāšanas pamati” popularizēšana un īstenošana četros Latvijas reģionos (Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā) un grupu atlase 3 dienu (24 stundas) mācību semināram katrā no reģioniem.
 • Mācību materiālu sagatavošana projekta mērķgrupai.
 • Skolotāju izglītošana četros Latvijas reģionos (Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā).
 • Mācību semināru un projektu rezultātu izvērtēšana katrā no reģioniem.
 • Sabiedrības informēšana par kritiskās domāšanas pieejas nozīmīgumu (piem.,  www, rakstu publicēšana, utt.)

Projekta I. daļa tika īstenota laikā no 2011.gada 1.septembra līdz  2012.gada 15.augustam.

Projekta mērķis bija nodrošināt vidusskolēniem pieeju kvalitatīvākai izglītībai, apgūstot kritiskās domāšanas attīstīšanas paņēmienus.

Projekta uzdevumi:  

- iepazīstināt skolotājus un skolēnus ar ukraiņu speciālistu izstrādāto mācību līdzekli „Kritiskās domāšanas pamati” un adaptēt to izmantošanai Latvijas skolās;

- palīdzēt skolotājiem apgūt kritiskās domāšanas pieeju un izmantot to plašāk mācību procesā vidusskolā

Projekta mērķauditorija bija vidusskolēni, skolotāji, vecāki  

Projektā aktivitātes bija:    

 • Projekta gaitā plānots iepazīties ar ukraiņu speciālistu izstrādāto mācību līdzekli „Kritiskās domāšanas pamati” un adaptēt to, pielāgojot Latvijas situācijai. 
 • Kopā ar Ukrainas un Azerbaidžānas ekspertiem aprobēt adaptēto mācību materiālu ar Latvijas skolotājiem.
 • Piedāvāt projekta dalībniekiem kritisko domāšanu un radošumu veicinošus mācību paņēmienus, organizējot seminārus.
 • Projekta rezultātā tiks  sagatavots metodiskais materiāls „Kritiskās domāšanas pamati” izmantošanai vidusskolas mācību procesā.

Projekta īstenotāji

Projekta vadošā organizācija:

Teachers for Democracy and partnership (TDP) (Ukraina) www.tdp.org.ua

Projekta partneri:
Izglītības attīstības centrs (Latvija)

Center for Innovations in Education (Azerbaidžāna) www.cie.az

INTERCENTRE (Krievija)