Mācību seminārs Latvijas skolotājiem 2012.gada februārī

2012.gada februārī projektā "Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā" notika pirmais un apjomīgākais projektā plānotais seminārs Latvijas skolotājiem.

Seminārā, kas notika no 22.-24.februārim, piedalījās 26 skolotāji no 9 skolām, kuri iepazina un ir gatavi izmēģināt savā darbā skolā Ukrainas un Azerbaidžānas kritiskās domāšanas ekspertu kopīgi veidoto materiālu "Kritiskās domāšanas attīstīšana vidusskolā". Projekta mērķis ir šī materiāla adaptācija un tulkošana latviešu valodā. Semināra dalībnieki augstu novērtēja Ukrainas un Azerbaidžānas kolēģu darbu semināra nodarbībās un izpelnījās augstu novērtējumu ārvalstnieku acīs kā ļoti atvērti, darbīgi, domājoši un radoši skolotāji, līdz ar to trīs semināra dienas pagāja abpusējā sadarbībā un bija milzīgs praktisks ieguvums gan dalībniekiem, gan pasniedzējiem un IAC  projekta komandai, kas ļoti svarīgi, piedāvājot jaunu materiālu.

Seminārā skolotāji iepazina ar materiāla būtību un Ukrainas ekspertu papildināto KD metodiku, izmēģināja stundas, metodes, diskutēja par iespējām domāšanu attīstošu materiālu iekļaut vidusskolas programmā un noskaidroja jautājumus, kuri aktuāli, lai turpmāk izmantotu piedāvātās mācību stundas vidusskolās skolēniem. Paldies ārvalstu KD ekspertēm Olenai Pometun (Ukraina), Ludmilai Pilipčatinai (Ukraina), Vafai Jagublu (Azerbaidžāna) un IAC komandai par pozitīvajām emocijām un augsto profesionalitāti, kas šīm trim mācību dienām piešķīra augstu pievienoto vērtību. Līdz ar to dalībnieku rakstītajos kursu izvērtējumos lasāmas tikai pozitīvas un  iedvesmas pilnas atziņas: „Kritiskās domāšanas kurss Latvijas skolās ir totāli nepieciešams, varbūt pat vispirms pedagogu auditorijai, lai mūsu pedagogi veidotu strukturētas, pārdomātas mācību stundas.”, „... jo domāt, analizēt, uzdot jautājumus ir dzīves sastāvdaļa.”, „KD ir labs metodiskais pamats jebkura priekšmeta skolotājam”, „Paldies, sen neesmu guvusi tik daudz prieka no profesionālās tālākizglītības!”, „...esmu nolēmusi, ka kardināli mainīšu dažas metodes savās stundās.”

Turpmākajos mēnešos līdz šī mācību gada beigām projekta dalībskolām būs iespēja izmēģināt un novērtēt, kā šī metodika „strādā” skolās, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par to, kas būtu pielāgojams un  maināms, lai materiālu varētu turpmāk efektīvi lietot Latvijas skolās. Praktiskie ierosinājumi tiks ņemti vērā, sagatavojot materiāla "Kritiskās domāšanas attīstīšana vidusskolā" latvisko versiju.

Publicēja: Linda (28/02/2012)

Jaunākais video