Projekta plānošanas seminārs Rīgā

2011.gada nogalē, 20.un 21.decembrī Izglītības attīstības centrā ar jaunuzsāktā projekta "Kritiskās domāšanas paplašināšanas iespējas Latvijā" komandu un  ekspertiem tikās projekta partneri un materiāla "Kritiskās domāšanas pamati" veidotāji Ukrainā Olena Pometun un Igors Suscenko un Azerbaidžānā Vafa Yagubla.

Valstu savstarpējā pieredzes apmaiņa par sasniegumiem kritiskās domāšanas pieejas ieviešanā katrā no valstīm bija ļoti interesanta un atšķirīga. Ukraiņu kolēģi demonstrēja savu pieeju kritiskās domāšanas apguvei skolās Ukrainā, kur tas ir atsevišķs mācību priekšmets vidusskolā un tā mērķis ir mācīt domāšanas prasmes jauniešiem. Šim nolūkam ukraiņi ir izveidojuši programmu un mācību materiālu jauniešiem. Projekta laikā piemērotākās un vērtīgākās idejas tiks tulkotas, adaptētas skolēniem arī Latvijas skolās. Ukrainas kolēģi iepazīstināja ar materiāla koncepciju, demonstrēja stundas un  dalījās pieredzē par tā tulkošanu Azerbaidžanā un Krievijā.

Publicēja: Linda (21/12/2011)

Jaunākais video