"Audzējam muskuļus" komunikāciju, sabiedrības un sevis izpratnei

Marta beigās un aprīļa sākumā Izglītības attīstības centrs laipni aicināja savus biedrus, darbiniekus un draugus paaugstināt profesionālo un individuālo kapacitāti komunikāciju un sociālo zinātņu jomās.  27.martā un 4.aprīlī - divas intensīvas dienas, kuras neļāva smadzenēm atslābt, "nodarbojoties" ar jautājumiem:

Kas raksturo komunikāciju šodien? Sūtīt ziņas vai sadarboties? Kā uzrunāt "mūsējos" noteiktas kultūras un vērtību sistēmas ietvaros? Kā piepildām vēlmi būt  daļai no kaut kā nozīmīga? Kā atrast sevi pasaulē, kas no vienas puses balstās tradicionālās vērtībās, bet no otras – ir nepārtraukti/strauji mainīga? Kādi ir alternatīvie attīstības scenāriji – ekonomikā, saimniecībā, dzīvošanā? Ko nozīmē laimīga dzīve globālās attīstības kontekstā?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem mums palīdzēja rast komunikāciju stratēģijas plānošanas speciālists Zigurds Zaķis tēmā "Komunikācija, reklāma, mārketings" un Vidzemes augstskolas  docētāji Visvaldis Valtenbergs un Inese Ebele tēmā "Pretrunu novēršana globālajā attīstībā: patība, rīcība, kultūra un sistēmas integrālās teorijas skatījumā".

27. marta seminārā par komunikāciju tika izskatīti un diskutēti jautājumi par mūsdienu komunikācijas izaicinājumiem, jautājumi par tehnoloģiju izpratni un izmantošanu, informācijas pārpilnību un sadrumstalotību mūsdienu pasaulē, kā uzrunāt "savu" mērķauditoriju un iesaistīt plašāku loku, kā pa celt tēmas kopā ar partneriem un labām komunikāciju stratēģijām. Šos jautājumus par svarīgiem komunikāciju jomā atzina visi NVO, tāpēc turpmākajai izglītībai varam lietot ari Zigurda blogu http://zz.typepad.com. Novērtējot šo semināru, dalībnieki atzīst: Ir iegūti vairāki vērtīgi instrumenti, kurus izmantot organizācijas un atsevišķu pasākumu komunikācijas sakārtošanai. Mums šis temats (komunikācija) tieši pašlaik ir ļoti aktuāls. Tiešām noderēs ikdienas darbā. Dalīšos ar interesentiem savā NVO, pārformulēšu mūsu organizācijas  kampaņas mērķus un sašaurināšu mērķa grupu. Izmantošu strādājot ar dažādiem projektiem un rakstot jaunus pieteikumus. 

Noderīgākās šī semināra idejas/fakti/viedokļi ir:

Organizācijas komunikācijas stratēģijas 5 pamatprincipi.

Masu mēdiju noriets, sociālo tīklu uzplaukums – idejas par to kā šie procesi atspoguļo pārmaiņas sabiedrībā.

Sociālo kampaņu idejas. Idejas kā veidot efektīvu komunikāciju sociālajos tīklos. Sociālo tīklu vērtība.

Blogs kā ceļš tēmas skaidrošanai. Pozitīvo un negatīvo piemēru atspoguļošana. Izsist no vienaldzīgo stāvokļa.

Tikai pie 11 ģeniālās ātrās idejas varētu arī apstāties, padomāt. Labu ideju rašanās prasa laiku.

Komunikācijā svarīgs elements ir līdzdalība. Komunikācija kā divvirzienu kustība. Komunikāciju loma – AIDA pieeja.

Vairāk vizualizācijas. Savējie, situācija/mērķis.

Zīmolu pamatvērtības un komunikācijas kompass. u.c.

4. aprīļa semināra pasniedzēji Visvaldis un Inese piedāvāja tēmu "Pretrunu novēršana globālajā attīstībā: patība, rīcība, kultūra un sistēmas integrālās teorijas skatījumā" skatīt divos aspektos - sociālajā, domājot par sabiedrības, vides un attīstības ilgtspēju, un individuālo, domājot par sevi, personības izaugsmi. Šajās nodarbībās tēmas ietvaros tika apskatīti pētījumi, ekonomikas fakti, filozofiski jautājumi un praktiski piemēri, kas lika plašāk padomāt par vidi, kurā dzīvojam un uz ko ejam nākotnē, skatoties gan uz sabiedrību kopumā, gan sevi kā indivīdu. Seminārā tika iekļauti arī praktiski uzdevumi savas pieredzes apzināšanai un meditācijas praktizēšana. Dalībnieku atsauksmēs par šo semināru lasāms:   Noderīga informācija, ko paturēt prātā, rāmis, caur kuru skatīties uz lietu esamību sistēmā.  Seminārā ieguvu vairākas labas lietas/idejas sev  - iekšējā sadarbība, cilvēka attīstības posmi, u.c.  Kā domas indivīda prātā ietekmē sistēmiskās izmaiņas, nākotnes plānu horizonts.  "Sirmo matu" ekonomika.  Jāatbrīvo prāts, lai uzņemtu vairāk informācijas. 

Ceram arī turpmāk uz tik vērtībgiem semināriem!

Jaunākais video