Seminārs „Attīstības sadarbības un attīstības izglītības saturs un aktualitātes. Nākotnes tendences”

 2013.gada 17.janvārī Izglītības attīstības centrā projekta „NVO kapacitātes stiprināšana  attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” ietvaros notika pirmais izglītojošais seminārs projekta mērķgrupai.  Seminārā piedalījās IAC, GLEN Latvija, “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, „Papardes zieds”, Development Bulb, DIA+LOGS, „Humana People to People Latvija” un „Delna” organizāciju  pārstāvji. 

Semināra pirmā daļa bija veltīta attīstības sadarbības un attīstības  izglītības aktualitātei un būtiskākajiem pašreizējās politiskās dienas kārtības jautājumiem šajā jomā. Dalībnieki atskatījās uz pieredzes apmaiņas braucienu Igaunijā, kur iepazinās ar NVO Mondo u.c. organizāciju darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. Tika izteikts atzinīgs vērtējums gūtajai pieredzei un akcentēti spilgtākie vizītes iespaidi. Diskusija par attīstības sadarbības un attīstības izglītības virzību un uzdevumiem Latvijā risinājās reaģējot uz paustajiem viedokļiem portālā politika.lv. Sarunās par attīstības sadarbībā un attīstības izglītībā iesaistīto izaicinājumiem tika atzīts, ka viens no NVO uzdevumiem ir sadarboties, veidot vienotu platformu un vairāk informēt sabiedrību par NVO aktivitātēm šajā jomā.

Saturiski bagāta un emocionāla bija nodarbība kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu. S.Semjonovs dalījās savos iespaidos par piedzīvoto Somālijā, Afganistānā u.c. planētas „karstajās vietās”. S.Semjonovs atzina, ka Latvijas sabiedrība uz notiekošo citur  reaģē samērā lēni, ka dažkārt pietrūkst plānveidīgas un mērķtiecīgas iesaistīšanās attīstības sadarbībā un ka ļoti daudz šajā jomā tiek panākts ar cilvēku pašiniciatīvu un entuziasmu. Viņš atzina, ka pozitīvi vērtējama ir cilvēku iesaistīšanās diskusijās par attīstības valstīm un tas, ka skolās aizvien vairāk interesējas par notiekošo citur. S.Semjonovs atzina: „Pasaule mainās, daudzas no attīstības valstīm ir uzlabojušas savu dzīvi, daudzas ir radikalizējušās un sabiedrība tajās polarizējusies, tomēr attīstības sadarbībai un izglītībai ir nākotne, jo tā mēs vairāk uzzinām par pasauli, pastāstam citiem par to un līdz ar to labāk saprotam un ieraugam to, kas notiek mūsu pašu mājās.”

Semināra otro daļu vadīja Microsoft Latvia Izglītības programmu vadītāja Zane Matesoviča. Viņa iepazīstināja, kā labāk izmantot interneta un tehnoloģiju iespējas, lai padarītu efektīvāku darbu strādājot individuāli un sadarbojoties virtuāli ar citiem kolēģiem.

Pēc semināra dalībnieki atzina:

„S.Semjonova stāstītais bija iedvesmojošs, pārliecinājos ka attīstības sadarbība ir nepieciešama, ka ideālisms ir vajadzīgs, lai virzītu labus darbus.”

„Informācija radīja pārdomas par to, kas notiek attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā, guvu idejas kā efektīvāk īstenot sadarbību.”

Jaunākais video