Ž.Ozoliņa par attīstības sadarbības jautājumi Latvijas dienas kārtībā

2013.gada 14.februārī IAC telpās notika kārtējais izglītojošais seminārs projektā „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā”.

Semināra pirmo daļu vadīja LU profesore Žaneta Ozoliņa. Nodarbību tēma – attīstības sadarbības (AS) un attīstības izglītības (AI) aktualitāte, būtiskākie pašreizējās politiskās dienas kārtības jautājumi šajā jomā, un nākotnes tendences.

Nodarbības sākumā Žaneta Ozoliņa atgādināja dalībniekiem attīstības sadarbības mērķus un būtiskākos notikumus AS vēsturē, bet savu galveno uzmanību koncentrēja uz jomas aktualitātēm, padziļināti analizējot Eiropas Savienības attīstības sadarbības politiku. Semināra dalībniekiem īpaši noderīgs bija ieskats Eiropas Komisijas jaunajā (2011.) attīstības sadarbības stratēģijā „Dienaskārtība pārmaiņām” („Agenda for Change”). Tā uzdod daudzus jautājumus par līdzšinējās ES AS politikas efektivitāti – izmaksu un ieguvumu līdzsvaru, globālajām ekonomiskajām pārmaiņām un ar tām saistītajām finanšu iespējām, nesamērīgo saņēmēju paļaušanos uz ilgstošu atbalsta pieejamību un tml. Stratēģija iezīmē arī jaunus domāšanas un rīcības virzienus – nepieciešamību AS politikas koordinēt ar tādām jomām kā pārtikas drošība, ūdens pieejamība, enerģētikas drošība, klimata pārmaiņas; vēlmi aktivizēt ES institūciju sadarbību AS jomā ar privāto sektoru, fondiem, NVO un citiem lokāliem un reģionāliem spēlētājiem.

Lektore uzsvēra nepieciešamību aktualizēt attīstības sadarbības ideju Latvijas sabiedrībā, kas ir ļoti grūts uzdevums. Latvijas sabiedrība gan vēsturisku iemeslu, gan pašreizējās ekonomiskās situācijas kontekstā nav īpaši atvērta iesaistīšanās un palīdzības idejai globālā mērogā. Interesanta izvērsās semināra dalībnieku viedokļu apmaiņa par to, ar kādiem argumentiem uzrunāt cilvēkus Latvijā. Ruta Kaupe no biedrības „DIA+LOGS” atzīmēja, ka viņas argumentācija laika gaitā ir mainījusies un humānus apsvērumus papildinājuši racionāli – „ir jāparāda uzņēmējiem, ka tā ir iespēja rast partnerus un veidot jaunus noieta tirgus, ka palīdzība ir divvirzienu ceļš, kas izdevīgs abām pusēm”. Solvita Melne no asociācijas „Papardes zieds” dalījās pieredzē, ka dažādās mērķauditorijās produktīva saruna par AS izvēršas, ja to sāk ar veselības jautājumiem, jo veselība un iespējas to nosargāt ikvienam cilvēkam pasaulē ir viena no būtiskākajām vērtībām. I.Vērse un D.Zelmene no IAC uzsvēra, ka AS un AI tēmas aktualizēšana jauniešu auditorijā izdodas tad, ja viņi tiek uzrunāti emocionāli – ar attēlu, filmu vai konkrētas pieredzes stāstu. Ž. Ozoliņa piebilda, ka AS un AI jomās strādājošu valsts institūciju un NVO sektora dialogs ar sabiedrību ir īpaši nozīmīgs Latvijas 2015.gada ES prezidentūras mērķu kontekstā.

Vislielāko semināra dalībnieku interesi izraisīja Ž.Ozoliņas iespaidi par neseno vizīti Afganistānā. 2012.gada oktobrī Ž. Ozoliņa piedalījās īpašā NATO ģenerālsekretāra programmā, kuras ietvaros klātienē iepazinās ar situāciju Afganistānā – tikās ar centrālās valdības un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, NATO spēku dalībniekiem, vietējiem iedzīvotājiem. Lektores personīgie iespaidi mijās ar dziļu un pamatīgu situācijas analīzi un kopsakarību izvērtēšanu. Viņa atzina: „Tikai daļa no problēmas risinājuma ir pašā Afganistānā. Ļoti svarīgas ir arī norises pārējās šī reģiona valstīs.” Daudz ko izšķirs nākamajā gadā paredzētās vēlēšanas Afganistānā. To norise būs indikators tam, cik gatavi ir paši valsts iedzīvotāji pārņemt varu un nodrošināt mieru un kārtību savā valstī. Neskatoties uz situācijas sarežģītību šajā reģionā, Ž.Ozoliņa ir pārliecināta par pozitīvu procesu virzību.

Semināra otrajā daļā Microsoft Partners in Learning programmas vadītāja Latvijā Zane Matesoviča turpināja iepazīstināt ar tehnoloģiju pasauli, demonstrējot pazīstamu datorprogrammu vēl neapjaustās un neizmantotās iespējas. Dalībnieki bija ieradušies katrs ar savu portatīvo datoru, kas ļāva visu uzzināto tūlīt pielietot praksē un jauniegūtās prasmes fokusēt tieši sev aktuālu profesionālo jautājumu risināšanai.

Nākamais izglītojošais seminārs projekta ietvaros paredzēts 20.februārī, kad ar AS un AI projektu novērtēšanas jautājumiem dalībniekus iepazīstinās Vidzemes Augstskolas vieslektore Sandra Brigsa.

Jaunākais video