Pārmaiņu skolas

Pārmaiņu skolas turpina pārmaiņas un paplašina sadarbības tīklus

Kopš 2014. gada 1. jūnija Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” atradusi jaunas mājas – par iesākto ideju un darbu ilgtspēju rūpēties palīdzēs Izglītības attīstības centrs (IAC), ar kuru daudzas pārmaiņu skolas iepazinušās un sadraudzējušās jau iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai ietvaros”. Galvenais tālākās darbības mērķis ir sekmēt SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”

īstenošanas laikā iegūto rezultātu ilgtspēju un izmantošanu sistēmiskā līmenī. Lai to īstenotu, tiks veiktas darbības trīs galvenajos virzienos: kopienas skolu/centru spēcināšana darbības ilgtspējas sekmēšanai, gūtās pieredzes izplatīšana un iestrādāšana sistēmiskā līmenī kopienā, reģiona un valstī, argumentu izstrādāšana kopienas skolas kā sociālas un pedagoģiskas inovācijas ilgtspējai izglītības pieejamības un kvalitātes, pilsoniskā

s līdzdalības un sabalansētas teritorijas attīstības sekmēšanai Latvijā, izmantojot 21. gadsimta informācijas sabiedrības radītās iespējas.

Par pārmaiņu skolas notiekošajiem jaunumiem varat lasīt gan www.parmainuskolas.lv, gan šajā IAC mājaslapas sadaļā.

Jaunākais video