Radīt-Motivēt-Mācīties

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1.janvāris līdz 2011.gada 31.decembris. Projekta mērķis ir noskaidrot galvenos faktorus, kas motivē pieaugušos piedalīties mūžizglītības procesos. Projekta mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji, pieaugušie kā mūžizglītības dalībnieki.

Projekta mājas lapa: http://www.cremole.eu

CreMoLe Facebook: http://www.facebook.com/pages/CreMoLe/162131890488810  

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1.janvāris līdz 2011.gada 31.decembris.

Projekta mērķis ir noskaidrot galvenos faktorus, kas motivē pieaugušos piedalīties mūžizglītības procesos. Projekta mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji, pieaugušie kā mūžiglītības dalībnieki.

Projektā plānotās aktivitātes:   

 • Projekta gaitā plānots veikt pieaugušo izglītotāju un dažādu pieaugušo izglītības pasākumu dalībnieku aptauju-pētījumu un apkopot labāko pieredzi pieaugušo izglītības jomā projekta dalībvalstīs.
 • Balstoties uz šo labo pieredzi, projektā tiks strādāts pie inovatīvām pieejām pieaugušo izglītībā, kuras projekta partneri aprobēs savās valstīs.
 • Projekta noslēgumā inovatīvās pieejas tiks apkopotas materiālā - vadlīnijās, kurš tiks publicēts piecās valodās.
 • Projektā plānots izstrādāt arī Grundtvig apmācības kursu, kas tiks piedāvāts interesentiem visā Eiropā.
 • Projekta dalībniekiem tiks piedāvāti radošās un kritisko domāšanu veicinoši paņēmieni, kurus var izmantot ļoti dažādos pieaugušo izglītības kontekstos; mācības tiks veidotas tā, lai tās būtu pieaugušajiem pieejamākas, un lai sekmētu viņu motivāciju iesaistīties mūžizglītībā.
 • Projektā organizētie semināri nodrošinās pieaugušo izglītotājiem tiešu inovatīvo paņēmienu apguvi. Projekta mērķis ir dot ieguldījumu veiksmīgākam pieaugušo izglītošanās procesam Eiropā.
 • Tiks izdots informatīvs buklets ar projekta pieredzi. Buklets būs ideju avots citiem interesentiem un veicinās projekta pieredzes izplatību un rezultātu ilgtspēju.
 • Projekta gaita un rezultāti tiks atspoguļoti IAC mājas lapā.

Projekta īstenotāji
Projekta vadošā organizācija:
Reading and Writing for Critical Thinking Int’l Consortium (Rumānija)

Projekta partneri:
Thuringer Volkshochschulverband eV. (Vācija)
Iberika Sprachschule (Vācija)
Instituto de Formacion Integral S.L.U. (Spānija)
Modern Didactics center (Lietuva)
Interkulturelles Zentrum (Austrija)
Orava Association for Democratic Education (Slovākija)
Izglītības attīstības centrs (Latvija)
Centro Studi et Initiative Europeo (Itālija)

Projektā plānotās aktivitātes:    

 • Projekta gaitā plānots veikt pieaugušo izglītotāju un dažādu pieaugušo izglītības pasākumu dalībnieku aptauju-pētījumu un apkopot labāko pieredzi pieaugušo izglītības jomā projekta dalībvalstīs.
 • Balstoties uz šo labo pieredzi, projektā tiks strādāts pie inovatīvām pieejām pieaugušo izglītībā, kuras projekta partneri aprobēs savās valstīs.
 •  Projekta noslēgumā inovatīvās pieejas tiks apkopotas materiālā - vadlīnijās, kurš tiks publicēts piecās valodās.
 • Projektā plānots izstrādāt arī Grundtvig apmācības kursu, kas tiks piedāvāts interesentiem visā Eiropā.
 • Projekta dalībniekiem tiks piedāvāti radošās un kritisko domāšanu veicinoši paņēmieni, kurus var izmantot ļoti dažādos pieaugušo izglītības kontekstos; mācības tiks veidotas tā, lai tās būtu pieaugušajiem pieejamākas, un lai sekmētu viņu motivāciju iesaistīties mūžizglītībā.
 • Projektā organizētie semināri nodrošinās pieaugušo izglītotājiem tiešu inovatīvo paņēmienu apguvi. Projekta mērķis ir dot ieguldījumu veiksmīgākam pieaugušo izglītošanās procesam Eiropā.
 • Tiks izdots informatīvs buklets ar projekta pieredzi. Buklets būs ideju avots citiem interesentiem un veicinās projekta pieredzes izplatību un rezultātu ilgtspēju.
 • Projekta gaita un rezultāti tiks atspoguļoti IAC mājas lapā.

Projekta īstenotāji
Projekta vadošā organizācija:
Reading and Writing for Critical Thinking Int’l Consortium (Rumānija)

Projekta partneri:
Thuringer Volkshochschulverband eV. (Vācija)
Iberika Sprachschule (Vācija)
Instituto de Formacion Integral S.L.U. (Spānija)
Modern Didactics center (Lietuva)
Interkulturelles Zentrum (Austrija)
Orava Association for Democratic Education (Slovākija)
Izglītības attīstības centrs (Latvija)
Centro Studi et Initiative Europeo (Itālija)