2010.gada 5.-8.septembris. Projekta otrā tikšanās Palermo (Itālija)

Projekta otrā tikšanās notika no 5.-8. septembrim Palermo (Itālija). Tikšanās laikā projekta dalībnieki un pieaugušo izglītotāji no partnervalstīm pārrunāja projektā veikto apkopojumu par labās prakses piemēriem pieaugušo izglītībā, piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras bija sagatavojuši un vadīja pieaugušo izglītotāji no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Slovākijas.
Projekta nākošajā posmā galvenais uzdevums ir inovatīvu stratēģiju izstrādāšana un aprobēšana.

Nodarbību vada Inguna Irbīte un Iveta Vērse.
Projekta dalībnieki aktīvi iesaistās nodarbībā.

Jaunākais video