2011.gada 2.-4. februāris. Projekta trešā tikšanās Rīgā (Latvija)

Projekta trešā tikšanās notika no 2.-4. februārim Rīgā (Latvija). Tikšanās mērķis bija iepazīstināt partnerus ar veiktajiem darbības pētījumu rezultātiem un izmēģinātajiem inovatīvajiem paņēmieniem darbā ar pieaugušajiem. Tikšanās laikā projekta dalībnieki un pieaugušo izglītotāji no partnervalstīm pārrunāja projektā veikto, piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras bija sagatavojuši un vadīja pieaugušo izglītotāji no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Vācijas, Spānijas, Austrijas, Slovākijas un Šveices. Projekta nākošajā posmā galvenais uzdevums ir inovatīvo stratēģiju savstarpēja aprobēšana un materiāla gatavošana projekta Inovatīvo stratēģiju rokasgrāmatai.


Projekta dalībnieki aktīvi iesaistās nodarbībās.
Projekta dalībnieki iepazīstas ar Rumānijas un Lietuvas partneru veikumu.

Jaunākais video