Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība

Daudzu skolu un arī citu vietējās sabiedrības iestāžu un organizāciju pārstāvji ir ieinteresēti apgūt metodes, kā veicināt pilsonisko līdzdalību, tai skaitā, kā identificēt esošās problēmas un vajadzības, kā savākt un efektīvi pasniegt informāciju, kā formulēt priekšlikumus un darbības plānus iespējamiem risinājumiem. izglītības attīstības centrs šī projekta ietvaros dalībniekiem piedāvās apgūt metodes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai skolas mācību darbā, ārpusstundu projektos, kopienas projektos un darbības plānošanā.

 

Projekta nr. 2011-SPRS-O

Projekts tiek īstenots ar Sorosa fonda  - Latvija un Atvērtās Sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programmu finansējumu

 

Par projektu

Turpinot Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” īstenošanas gaitā iesāktos darbus un izmantojot uzkrāto pieredzi, noskaidrojās, ka daudzu skolu un arī citu vietējās sabiedrības iestāžu un organizāciju pārstāvji ir ieinteresēti apgūt metodes, kā veicināt pilsonisko līdzdalību, tai skaitā, kā identificēt esošās problēmas un vajadzības, kā savākt un efektīvi pasniegt informāciju, kā formulēt priekšlikumus un darbības plānus iespējamiem risinājumiem.

Lai sniegtu atbalstu šo prasmju apguvei, IAC ar SFL atbalstu īsteno projektu „Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība”. Projekta gaitā dalībniekiem būs iespējams apgūt pilsoniskās līdzdalības metodes, kuras var izmantot gan skolas tiešajā mācību darbā un ārpusstundu projektos, gan arī kopienas projektos un darbības plānošanā.

Projekta ietvaros plānots trīs galvenie darbību bloki:

1. Trīs dienu seminārs no š.g. 1. – 3. martam, kurā tiks apgūtas šādas tēmas:

 • Pilsoniskā līdzdalība un dzīves kvalitātes jēdziens
 • Iedzīvotāju iespējas iesaistīties vietējās sabiedrības problēmu risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā
 • Publiskās politikas jēdziens, teorija, prakse un instrumenti
 • Iedzīvotāju darbības projekti un labās prakses piemēri Latvijā
 • Darbības projekts „Pilsonis”- metodika, praktiska izstrāde, prezentācija, izvērtējums
 • Darbības projektu ieviešanas plānošana skolās un vietējā sabiedrībā

2. Jauniegūto zināšanu un iemaņu pielietošana praksē vietējā situācijā, t.sk.:

 • Projekti un darbības vietējās sabiedrības ietvaros
 • Iegūto zināšanu un prasmju pielietošana un pielāgošana konkrētām vajadzībām
 • Procesa dokumentēšana, monitorings un izvērtēšana
 • Prezentāciju gatavošana

3. Projekta noslēguma konference 25. aprīlī, kurā notiks:

 • Dalīšanās pieredzē par darbībām vietējās kopienas un skolas ietvaros
 • Iegūtās pieredzes izvērtēšana
 • Turpmākās darbības plānošana

Projekta īstenošanā tiks izmantota IAC daudzu gadu laikā uzkrātā pieredze pilsoniskās izglītības sekmēšanas jomā, tai skaitā darbības projekta „Pilsonis” (Piedalies un ietekmē!) metodika.

Ar dalībniekiem strādās pieredzējušo IAC ekspertu komanda: Aija Tūna, Iveta Vērse, Ingūna Irbīte, Daina Zelmene.