Kolins Beikers ''Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati''

scan00042

Velsas zinātnieka Kolina Beikera grāmata sniedz vispusīgu un pilnīgu ieskatu bilingvisma un bilingvālās izglītības jomā.

Mūsu dienās visā pasaulē pieaug interese par pasaules valodām, daudzvalodību un valodu apguvi. Kolins Beikers saistošā valodā iepazīstina lasītāju ar indivīda bilingvisma būtību un tipoloģiju, otrās valodas apguves veidiem un valodu funkcionēšanu sabiedrībā. Autors īpaši pievēršas bilingvālajai izglītībai – divu vai vairāku valodu izmantošanai zināšanu apguvē. Gan skolotāji, gan augstskolu mācībspēki, gan studenti, gan ikviens lasītājs no šīs grāmatas gūs daudz vērtīgu atziņu par bilingvālās izglītības modeļiem un to piemērotību situācijai konkrētākās valstīs. Grāmata ir sagatavota un publicēta ar Sorosa fonda Latvija projekta „Atvērtā skola” starpkultūru un bilingvālās izglītības mācību un metodisko līdzekļu programmas atbalstu.

Jaunākais video