Autoru kolektīvs “Daudzpusīgā intelekta teorija skolā. Pieredzes materiāls.”

scan00022

Grāmata ir Latvijas skolotāju pieredzes materiāls, kas balstīts uz H. Gārdnera ( H. Gardner ) teoriju Multiple intelligences un piedāvā praktiskas darbības piemērus dažādās mācību stundās.

Grāmata domāta radošiem skolotājiem, kuriem svarīgi šķiet skolēnu spēju pilnvērtīga izmantošana, mācību motivācijas un intereses palielināšana, skolēna sevis iepazīšana, disciplīnas uzlabošana.

Grāmata rāda pieeju mācību procesam, kas “nevis atņem laiku, tādējādi iekavējot mācību vielu, bet padara mācību procesu produktīvāku – īsā laikā mācību saturs tiek atklāts daudzveidīgi, liekot skolotājam strādāt brīvāk, radošāk”. (M. Pēterhofa, Dundagas vidusskolas skolotāja)

Gramatas saturs
Ievads
1. Daudzpusīgā intelekta teorija
2. Daudzpusīgā intelekta teorijas lietojuma iespējas skolā
2.1. Intelekta veidu novērtēšana
A. Novērošana
B. Dokumentēšana
C. Uzdevumi un rotaļas
D. Anketas
2.2. Daudzpusīgā intelekta teorijas lietojums mācību
vielas apguvē.
Materiāls mācību stundām.

Jaunākais video