Jaunais skolotājs

scan00082

Pārdomas un ieteikumi mūsdienu skolotājam.  Izglītības attīstības centrs, 2006 „Skolotāja darbs saistīts ar nepārtrauktu mācīšanos, pašpilnveidošanos, spēju un vēlmi augt un attīstīties kopā ar katru jaunu paaudzi, sabiedrību, laikmetu. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad pasaule piedzīvo nepieredzēti straujas pārmaiņas, un visas paaudzes reizē mācās šīm pārmaiņām ne tikai pielāgoties, bet arī  tās virzīt un vadīt. Šis rakstu krājums mudina jūs uz pārdomām, radošām profesionālām sarunām, jauniem darbiem un drosmīgiem risinājumiem!” Aija Tūna, Izglītības attīstības centrs.

Grāmatiņā atradīsiet  12 izglītotāju rakstus, pārdomas, padomus, prakses, kas varētu būt noderīgas katram jaunam skolotājam skolā par mūsdienu pasaules izaicinājumiem un skolotāja lomu tajā, skolas darba organizāciju, domāšanas būtiskumu, mācību procesa plānošanu, disciplīnu un tās graušanas iemesliem, stresu, audzinātājstundām, sadarbību un daudzām  citām praktiskām lietām, ar kurām saskaramies ikdienā.

Saturs

Jaunākais video