Autoru kolektīvs “Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem.”

scan0006

Grāmata "Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem" veidota kā izglītojošu rakstu krājums. Tajā katrs autors ir rosinājis pedagogus izprast bērnus ar īpašām vajadzībām un piedāvājis noderīgus risinājumus, lai nodrošinātu izglītību, atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām.


Grāmatas autori sniedz ieskatu jaunākajās atziņās par smadzeņu darbību un to daudzveidīgo ietekmi uz mācīšanās procesu; iepazīstina, kā veidojusies un mainījusies attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām, skaidrojot jēdzienus "iekļaujošā izglītība" un "iekļaujoša skola"; piedāvā ieskatu dažādās teorijās un pieejās, kā palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām - redzes, dzirdes, fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, psihosomatiskajiem un mācīšanās traucējumiem, apdāvinātiem bērniem - iekļauties vispārizglītojošās skolās. Tiek aplūkotas arī bērna sociāli emocionālās problēmas, ar ko nākas saskarties gan pedagogiem, gan vecākiem.
"Skola visiem" ir ne tikai izglītojošs rakstu krājums ikvienam interesentam, bet arī vērtīga mācību grāmata pedagoģijas un psiholoģijas studentiem, skolotājiem.

Šeit var iepazīties ar grāmatas saturu.

Jaunākais video