Dž. Alens, Dž. Nerne ''Skolēnu izaugsmes veicināšana. Palīgs klases audzinātājam.''

scan00053

Plānveidīga rokasgrāmata, kas piedāvā klases diskusiju tēmas.

Palīdz risināt skolēnu problēmas, kas saistītas ar zemu pašvērtējumu, vājām sociālām iemaņām, paškontroli un sociālo atbildību.

Paredzēta skolotājiem, skolu psihologiem un ikvienam, kas strādā ar bērnu kolektīviem.

Grāmatā apkopoti
64 tematiski stundu plāni par šādām tēmām:

1. Pašapziņas veidošana.
2. Emociju izpratne un paušana.
3. Draugu iegūšana un draudzības uzturēšana.
4. Rēķināšanās ar citiem.
5. Kā apgūt prasmi mācīties.
6. Kā izvirzīt mērķus.
7. Skolas gaitu uzsākšana.
8. Pašvērtējuma attīstība.
9. Emociju izpratne un paušana.
10. Attiecības starp vienaudžiem.
11. Kā labāk izprast vienaudžus.
12. Mācīšanās un pārbaudes darbu veikšanas iemaņu attīstīšana.
13. Pāreja uz pamatskolu.
14. Pāreja uz vidusskolu.

Jaunākais video