Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās

Vaksjauniesu2

Projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” noslēgumā izveidots pieredzes krājums “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās”. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Lasiet!

Jaunākais video