Projekta "Dzīvot Latvijā 3" pieredzes krājums

IAC 2013 Dzvot Latvij 3

No 2012.gada decembra līdz 2013.gada jūnijam IAC īstenoja projektu "Dzīvot Latvijā 3". Šis bija jau ceturtais IAC projekts Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros, tajā  trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tika piedāvāta integrācijas programmu par Latvijas valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Projekta laikā notika mācību un praktiskās aktivitātes, interešu klubi - ekskursijas un latviešu valodas atbalsta grupas.

Apkopojums par projekta norisi lasāmas pieredzes krājumā.

Jaunākais video