Situācijas izēte par jauniebraucēju iekļaušanās Rīgas skolās

No 2014.gada februāra līdz maijam Izglītības attīstības centrs (IAC) pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pieprasījuma veica situācijas izpēti par jauniebraucēju un reemigrējušo bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošās skolās. Izpētes rezultātus un rekomendācijas šī jautājuma risināšanai lasiet šeit

Izpēte tika veikta, reaģējo uz to, ka pēdējos gados, īpaši pēdējā gada laikā jauniebraucēju no citām valstīm un  reemigrējošos bērnu skaits Rīgas skolās ir strauji palielinājās, un skolas individuāli meklējušas risinājumus.  Izpētes  laikā esam saņēmuši datus no gandrīz 100 Rīgas skolām un piedalījušies vairākās fokusgrupu diskusijās ar skolas administrāciju, skolotājiem un jauniebraucēju vecākiem, kas ļauj kopumā novērtēt problēmas aktualitāti, skolu rīcībspēju un nepieciešamo atbalstu skolām un skolotājiem darbā ar šiem bērniem, kā arī saprast, ka skolām ir ļoti veiksmīgi labās darbības piemēri, kas citām skolām ir sveši.

Publicēja: Linda Ugaine (09/06/2014)

Jaunākais video