• 29/12/2017
 • 22/12/2017

  Apritējis gads, kopš tika uzsākts projekts ,,Dzīvoju Latvijā -mācos latviešu valodu’’. Šī gada laikā 13 dažādās latviešu valodas prasmes grupās izglītoti vairāk kā 170 iebraucēji. Jāuzsver, ka grupu pedagogu uzdevums bija ne tikai palīdzēt kursantiem apgūt latviešu valodu un sagatavoties valsts valodas atestācijas eksāmenam, bet arī veicināt jauniebraucēju iekļaušanos izglītības sistēmā, darba tirgū un kultūras telpā Latvijā.

  Lasīt visu >>

 • 20/12/2017

  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”, ko IAC īsteno kopš 2016.gada nogales, 2017.gada decembrī iegājis jaunā attīstības fāzē. Balstoties uz paveikto un priecājoties par iegūto atzinību par skolu iesaisti un inovatīvajām darbībām, uzsākta projekta izvērtēšanas un pieredzes popularizēšanas daļa. Tieši tāpēc projekta nosaukumā nācis klāt vēl viens aktīvs vārds – DALĪTIES.

  Lasīt visu >>

 • 19/12/2017

  Noslēdzies  skolu konkurss līdzdalībai projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo  ieinteresētību aktualizēt medijpratības jautājumus darbā ar jauniešiem.  Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku! Saskaņā ar projekta nosacījumiem un izvērtējot saņemtos pieteikumus līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 16 izglītības iestādes. Vairāk 

  Lasīt visu >>

 • 30/11/2017

  Projektā aicinātas piedalīties skolas, kurām ir aktuāli stiprināt jauniešu medijpratību un kuras ir motivētas līdzdarboties projekta aktivitātēs: skolu komandu mācību semināros, medijpratības apmācību programmas ieviešanā un mācību materiālu izvērtēšanā. Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 16 skolu komandas četru cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis un trīs pedagogi, kuri 7.-12. klasēs darbojas ar medijpratības tematiku un kritiskās domāšanas pieeju).

  Lasīt visu >>

 • 21/11/2017

  “Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2018.gada janvārī uzsāk latviešu valodas mācību kursu nodarbības, kurās ir iespēja bez maksas mācīties grupā latviešu valodu 120 stundu apjomā. Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot latviešu valodas prasmes līmeņa pārbaudi un saņemt sertifikātu. Piesakies uz kursu nodarbībām pa tālruni 67503730 vai e-pastu: iac@latnet.lv!

  Lasīt visu >>

 • 13/10/2017

  Aicinām pieteikties vispārizglītojošo  un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmā  “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (36h), kas notiks 2017. gada 23., 30. novembrī un 1., 5. decembrī no plkst. 10.00-17.00 Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Pieteikšanās pa tālruni 67503730. 

  Lasīt visu >>

 • 12/10/2017

  18. oktobrī Izglītības attīstības centrs prezentē pieredzes krājumu  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats  programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā.

  Lasīt visu >>

 • 11/10/2017

  Oktobrī noslēdzas projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” aktivitātes ar pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentēšanu un publicēšanu. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Pieredzes krājums

  Lasīt visu >>

 • 11/09/2017

  Sākoties rudenim, mūsu skolotāji turpina strādāt ar nākamajām latviešu valodas kursu grupām projekta "Dzīvoju Llatvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros. Septembra beigās mācības  būs uzsākušas 4 jaunas grupas (vienā B un trijās A līmeņa)  - vairāk kā 60 trešo valstu valstspiederīgie.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video