• 31/08/2017
 • 16/08/2017

  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

  Lasīt visu >>

 • 08/08/2017

  Arī vasaras mēneši ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.30.  

  Lasīt visu >>

 • 16/07/2017

  “Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, jaunas informācijas, kontaktu, emociju, rīcības un domu pilns laiks, kurā nācās paveikt vairāk, nekā ierasts, bet kas arī sniedzis milzu gandarījumu un iestrādnes tālākajam gājumam.

  Lasīt visu >>

 • 22/06/2017

  Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros aktīvi strādāja gan Izglītības attīstības centra projekta komanda, gan projektā iesaistītie dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Projekta dalībnieki pēc programmas apguves semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem.

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2017

  Aprīļa beigās noslēdzas IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros organizētie kultūrizglītojošie braucieni. Pavasara siltās dienas mēs tā arī neesam atšifrējuši, sniegs un lietus tāpat mums traucē gan Daugavpils cietokšņa iepazīšanu 21.aprīlī, gan interaktīvas izklaides Lūznavas muižas parkā 28.aprīlī. Tomēr šo dienu kultūras  programma, ko varam piedāvāt Rīgas un Olaines skolēniem, ir krietni plašāka: izrāde, koncerts, maizes cepšana, gleznu iepazīšana un kopīgas aktivitātes Daugavpils skolās. Daudziem skolēniem abās šajās dienās paveras jauni atklājumi par Daugavpils kultūras dzīves piedāvājumu, skolu iekārtojumu, maizes cepšanas procesu un līdz šim jaunu un nezināmu punktu iezīmēšanos Latvijas kartē. Vairāk

  Lasīt visu >>

 • 24/04/2017

  19. un 20. aprīlī  Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un  noritēja aktīvs darbs RD projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”.

  Lasīt visu >>

 • 24/04/2017

  Pirms četriem mēnešiem sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu’’ uzsāka valsts valodas apguvi.  Sākumā likās, ka šie četri mēneši ir ļoti ilgs laiks, taču tagad, aprīļa beigās, gan valodas apguvējiem, gan projekta komandai šķiet, laiks skrējis vēja spārniem, un pirmās divas grupas jau dodas uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu. Katram cilvēkam, uzsākot mācības, ir kāds mērķis. Tādus sev izvirzīja arī kursu dalībnieki, visbiežāk akcentējot, ka latviešu valodas apguves mērķis ir: nokārtot atestācijas eksāmenu, atrast darbu, palīdzēt bērniem mācībās, prast sazināties valsts valodā un iepazīt latviešu kultūru.  Apkopojot dalībnieku kursa noslēguma anketas, var secināt, ka gandrīz visi kursanti uzskata - sev izvirzītais mērķis ir sasniegts. 

  Lasīt visu >>

 • 19/04/2017

  Kārta nākamajai Latvijas izzināšanas dienai. 11. aprīlī IAC organizētajā ekskursijā dodas Daugavpils 10.un 12.vidusskolas un Špoģu vidusskolas skolēni. Izzinošie pasākumi sākas  Rīgas Motormuzejā, kur iepazīstam auto vēsturi un būvniecību gan Latvijā, gan pasaulē - izskrienam cauri gadu desmitiem ar dažādām auto markām un jaudām, un novērtējam, kādu artavu tajā devuši Latvijā dzīvojošie autobūvnieki.

  Lasīt visu >>

 • 07/04/2017

  Pavasaris nāk ar vēlmi doties ārā - IAC kopā ar projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" iesaistīto skolu jauniešiem dodas ārpus biroja un ārpus Rīgas centra. Dodas četrās ekskursijās vēlreiz piedzīvot (izzināt, izpētīt, noskaidrot, redzēt, klausīties... ) - kas ir Latvija? Un tā... pēdējā marta dienā mūsu ceļš ved pirmajā no ekskursijām uz Rīgas Vecmīlgrāvja rajonu un Carnikavu, kurā ejam kopā - mēs, IAC komanda, jaunieši no Daugavpils 9.vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un pedagogi. Nēģu garša, bijušo latviešu sportistu biznesa pieredze, Vecmīlgrāvja aktīvistes patriotisms, A. Dombrovska pilsoniskuma izpausme - Ziemeļblāzmas pils, A. Andrejevas personības un balss valdzinājums - tas viss par mums pašiem - par Latvijas iedzīvotājiem dažādos Latvijas vēstures posmos. Ieskatu ekskursijā sniedz foto, raksts un video, ko sagatavojuši ekskursijas dalībnieki no IAC, Viļakas un Daugavpils skolām.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video