• 19/12/2014

  Globālās izglītības materiālu PORTFOLIO ir apkopoti labākie piemēri no projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c.

  Lasīt visu >>

 • 17/12/2014

  Ar 2014. gada decembri Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsācis projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) īstenošanu, tā turpinot jau iepriekš sekmīgi īstenoto projektu ciklu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros. Projekta vispārīgais mērķis ir īstenot pasākumus, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

  Lasīt visu >>

 • 10/12/2014

  Tieši 10. decembrī, Starptautiskajā cilvēktiesību dienā Izglītības attīstības centrā (IAC) Latvijas skolēni un skolotāji spriež par dažādību, daudzveidību un talantiem, cieņu pret cilvēka dzīvību, gribu un spēju saprasties un sadarboties, gatavību iestāties pret netaisnību un citiem jautājumiem, saistot Latvijas 20. gadsimta vēstures notikumus un mūsdienu aktualitātes ASV vēstniecības Latvijā atbalstītā projekta „Rumbulas atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi” ietvaros.

  Lasīt visu >>

 • 04/12/2014

  Kā atskats un izvērtējums par projektā padarīto 2013. un 2014. gadā, šī gada rudenī notikušo Otro reģionālo semināru laikā ir tapis video rullītis, kurā projekta dalībnieki dalījās savos iespaidos un secinājumos par globālās izglītības tēmu nozīmi skolas dzīvē un ikdienā, par attieksmi pret strauji mainīgo pasauli un par notikušajām pārmaiņām sevī un savos skolēnos.

  Lasīt visu >>

 • 19/11/2014

  Mīļie draugi, kolēģi, domubiedri, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums ideju, emociju, pārsteigumu un jaunu plānu pārpilnajā dienā „Izglītības attīstības centra” (IAC) un "Pārmaiņu skolu" desmitgadei veltītajā darba svētku konferencē! Milzu paldies par pārsteigumiem, ko sagādājāt, par labajiem vārdiem un pleca sajūtu, ko sajutām. Kopā mēs esam liels radošs spēks visā Latvijā, tikai pašiem tam jānotic un jāstrādā tālāk. Ceram, ka konferences gaitā katrs atradāt ko sev nozīmīgu un noderīgu, ko paņemt līdzi un dalīties ar citiem – mājās, darbā un kopienā. Būsim pateicīgi, ja pastāstīsiet mums, kā no svētku konferencē dzirdētā izaugs jaunas ieceres un jauni darbi. Paldies par tikšanos un ceram uz turpmāku sadarbību! Foto mirkļi- galerijā.

  Lasīt visu >>

 • 03/11/2014

  Aicinām pieteikties izglītības iestāžu vadītājus un š.g. 27. novembrī,  4., 5. un 11. decembrī  apgūt  tālākizglītības programmu “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā”.Lasīt visu.

  Lasīt visu >>

 • 19/10/2014

  Arī Vidzemes reģiona skolu komandas ir noslēgušas savu dalību projektā paredzētajos semināros, no kuriem pēdējais norisinājās Ādažos, no 16. - 18. oktobrim. Tomēr tas nenozīmē, ka šķiramies vai apstājamies pie padarītā. Projekta turpmākajā gaitā ar vairākām komandām vēl tiksimies, uzņemot Rīgā Igaunijas skolu pārstāvjus, kā arī turpinām darboties savās skolās, pilsētās un novados ar dažādu globālās izglītības aktivitāšu norisēm.

  Lasīt visu >>

 • 15/10/2014

  No 9.- 11. oktobrim Liepājā tikāmies projekta otrajā reģionālajā seminārā ar Kurzemes reģiona skolu pārstāvjiem. Kā atzina dalībnieki, arī šajā seminārā piedāvātie satura jautājumi bija saistoši, izzinoši un interesanti. Daži secināja, ka ir iemīlējušies tēmā par migrāciju, savukārt citi izjuta skumjas, ka šis bija pēdējais seminārs projekta ietvaros, un jaukie viedokļu apmaiņas brīži ar citu skolu kolēģiem un aizraujošās nodarbības paliks kā unikālas atmiņas.

  Lasīt visu >>

 • 03/10/2014

  Skolotājs... Cik gan atbildīga profesija. Jūsu darbs nebeidzas tikai pie formulu, definīciju, faktu pasniegšanas. Jūs rosināt zinātkāri iepazīt pasauli ap sevi un savu vietu pasaulē. Mēs zinām, ka jums ir nozīmīga loma pārmaiņu procesos. Lai jums netrūkst gandarījuma par savu priekšmetu un profesiju, un prieka par saviem skolēniem!

  Lasīt visu >>

 • 29/09/2014

  No 2014. gada 25.- 27. septembrim Latgales reģiona septiņu skolu komandas tikās Daugavpilī, kur norisinājās otrais reģionālais seminārs projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Šajā reizē dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas parasmes un zināšanas, strādājot ar tādām GI tēmām kā kolonizācija, migrācija, tradicionālais dzīvesveids, kā arī bija iespēja klausīties īpašu ciemiņu pieredzes stāstus par miera uzturēšanas misijām un par vietejo produktu patēriņu globālā kontekstā. Nākamais reģionālais seminārs notiks 9.- 11. oktobrī Liepājā (Kurzemes reģiona skolu komandām) un 16.-18. oktobrī Ādažos (Vidzemes reģiona skolu komandām).

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video