• 01/09/2014

  Ar sirsnīgu pateicību par kopīgi padarīto un sasniegto Izglītības attīstības centra komanda sveic skolotājus un skolēnus jaunajā mācību gadā. Mēs esam pārliecināti, ka jaunas zināšanas un prasmes - to došana un gūšana ir lieliska iespēja, kas sniedz ne vien gandarījumu, bet arī paver apvārsni pretī jauniem horizontiem, jauniem kāpumiem un sapņu piepildījumam. Lai mums kopā jaunais mācību gads ir rosīgs, radošs un atnes prieku par paveikto!            ''Pasaulei ir vajadzīga optimistu paaudze, paaudze, kura katru rītu pamostas un ne tikai iztēlojas, kas varētu būt labāks, bet katru dienu darbojas saskaņā ar šo iztēli.'’   (Tomass L. Frīdmens, The New York Times)

  Lasīt visu >>

 • 11/08/2014

  Turpinot izmantot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros izveidotos sadarbības tīklus, kas mudina ar vienkāršiem, ekonomiskiem un efektīviem paņēmieniem reaģēt uz vietējās kopienas vajadzībām, arī šovasar daudzās Latvijas vietās notiek aktīva darbošanās. Šoreiz Kristiānas Brolītes sagatavotais stāsts par to, kā jēgpilnākas un interesantākas tiek padarītas mazo zvārtaviešu dienas.

  Lasīt visu >>

 • 11/08/2014

  Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Šī notikuma mērķis bija radīt iespēju uzzināt, kāds ceļš jānoiet idejai no rašanās brīža līdz īstenošanai ar novada pašvaldības atbalstu.

  Lasīt visu >>

 • 20/06/2014

  Projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” pavasara sezona noslēgusies ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. 16. un 17.jūnijā projekta skolu pārstāvji seminārā Kuresārē Sāremā tikās ar Igaunijas globālās izglītības skolotājiem. Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sagatavojusi bagātīgu vizītes programmu

  Lasīt visu >>

 • 16/06/2014

  Kopš 2014. gada 1. jūnija Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” atradusi jaunas mājas – par iesākto ideju un darbu ilgtspēju rūpēties palīdzēs Izglītības attīstības centrs (IAC), ar kuru daudzas pārmaiņu skolas iepazinušās un sadraudzējušās jau iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai ietvaros”.

  Lasīt visu >>

 • 09/06/2014

  Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros jūnijā projekta komanda  apkopojusi statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada februāra līdz maijam. Šajā laikā skolās notikušas 227 globālās izglītības mācību stundas, kurās piedalījušies 4375 skolēni. Stundu sadalījumu pa tēmām, mācību priekšmetiem un skolēnu vecumposmiem skatiet šeit. Vēl jūnijā projekta ietvaros paredzēta pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas, kuru pirmā tikšanās  notiks 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā). Sadarbības skolu prezentācijas varat apskatīt šeit.

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2014

  Lai radītu skolēnos interesi un izpratni par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolā – fiziku, Rugāju novada vidusskolā notika pasākums „Sporta un fizikas festivāls”, apvienojot skolēnu vidū populāro mācību priekšmetu „Sports” ar ne tik populāro – „Fizika”.

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2014

  Strādājot atbilstoši 21. gadsimta prasībām un dzīves realitātei, mūsu ilggadējie sadarbības partneru - Brocēnu vidusskola tuviem un jo īpaši tāliem mācīties gribētājiem piedāvā tālmācības programmu 1.- 12. klasei, nodrošinot iespēju mācīties latviešu valodā, atrodoties jebkurā pasaules valstī, atgriežoties Latvijā jebkurā laikā iekļauties formālās izglītības mācību procesā, uzturēt ciešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī saņemt LR izglītības dokumentu.

  Lasīt visu >>

 • 06/06/2014

  Sestdien, 24. maijā svinīgu vakariņu laikā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notika balvu konkursa „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā” noslēguma ceremonija. Konkursam četrās kategorijās tika izvirzīti 58 pretendenti, no kuriem finālā iekļuva trīspadsmit, viņu vidū arī IAC biedre un projektu vadītāja Aija Tūna:

  Lasīt visu >>

 • 04/06/2014

  No 2014.gada februāra līdz maijam Izglītības attīstības centrs (IAC) pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pieprasījuma veica situācijas izpēti par jauniebraucēju un reemigrējušo bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošās skolās. Izpētes rezultātus un rekomendācijas šī jautājuma risināšanai lasiet šeit

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video