• 03/06/2014

  2014.gadā IAC piedāvā apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kam piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Programmu piedāvājums

  Lasīt visu >>

 • 14/04/2014

  Šajā gadā IAC turpina intensīvi darboties globālās izglītības laukā projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros. Par to regulāri ievietojam informāciju mājas lapas sadaļā www.globalaizglitiba.lv  un IAC Facebook kontā. Šī gada februārī un martā novadījām projekta skolu komandu 3 dienu mācību reģionālajos semināros Mārcienā, Skrundā un Siguldā, vairāk šeit. Martā, aprīlī un maijā 21 projekta skolā Latvijā  notiek globālās izglītības atklātās stundas un pasākumi, kuros esam ielūkojušies arī mēs, un sakām lielu paldies to rīkotājiem par ieguldīto laiku un enerģiju. Vairāk šeit. Savukārt no 3. līdz 5. aprīlim projekta ietvaros organizējām globālās izglītības semināru izglītības ekspertiem un politikas veidotājiem, kurā iepazīstinājām ar globālās izglītības tematiku, problēmjautājumiem, projekta darbu skolās LR IZM, VISC, IKVD, LR ĀM, LU, pašvaldību,  mediju un izdevniecību pārstāvjus. Vairāk Raksts par semināru "Izglītībā un Kultūrā" 10.04.

  Lasīt visu >>

 • 02/04/2014

  Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās - Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu! 

  Lasīt visu >>

 • 08/01/2014

  Kopš 2011. gada IAC piedalās ES atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” norisēs, aicinot ap sevi, spēcinot un atbalstot pilsonisko līdzdalību visdažādākajās Latvijas vietās. Šo gadu laikā notikušas būtiskas un, cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki no tukšas protestēšanas, agresivitātes vai pasīvas gaidīšanas „kad pašvaldība kaut ko darīs” nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.

  Lasīt visu >>

 • 03/01/2014

  Paldies visiem, visiem, kas daudzu gadu garumā un it īpaši 2013.gadā darbojās un sadarbojās ar Izglītības attīstības centru! Esam gandarīti par sadarbību, kopā paveikto, kā arī to, ka esam īpaši pamanīti un augstu novērtēti. Pirmkārt, esam saņēmuši pateicības rakstu par ieguldījumu Eiropas Pilsoņu gada norisē. Otrkārt, Luda Bērziņa balvu par pārmaiņu procesu vadību izglītībā starpvalstu projektos un inovāciju veicināšanu Baltijas valstīs. Lai mums visiem kopā arī šis panākumiem bagāts gads!

  Lasīt visu >>

 • 02/01/2014

  2013. gada 26. septembrī notikušajā Latvijas Universitātes (LU), Konrāda Adenauera fonda (KAF) un Izglītības attīstības centra (IAC) organizētajā zinātniski metodiskajā konferencē „PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA LATVIJĀ” ar galveno referātu „Demokrātijai nepieciešama izglītība” uzstājās ievērojamais Leipcigas universitātes profesors Dīters Šulcs. Ar profesora laipnu atļauju un pateicoties KAF atbalstam, varam piedāvāt referāta tulkojumu latviešu valodā.

  Lasīt visu >>

 • 04/12/2013

  No 2013.gada 21.līdz 23.novembrim Siguldā (viesnīcā "Sigulda") norisinājās Ievadseminārs projekta iesaistīto Latvijas skolu pedagogu komandām, kur trīs dienu laikā 84 skolotāji no dažādiem novadiem apguva globālās izglītības pamattēmas. Preses relize. Foto. Vairāk

  Lasīt visu >>

 • 13/11/2013

  Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros 2013.gadā tika veikts pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā. Pētījuma mērķis bija izvērtēt situāciju formālajā izglītībā sociālo zinātņu jomā dažādās Eiropas Savienības valstīs, apzināt globālās tēmas aktualitāti, citu valstu pieredzi, izaicinājumus un iespējas.

  Lasīt visu >>

 • 12/11/2013

  Viens no projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" pirmā gada būtiskajiem rezultātiem ir pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā. Piedāvājam iepazīties ar pētījuma ziņojumu angļu valodā vai saīsināto ziņojuma versiju latviešu valodā.

  Lasīt visu >>

 • 04/11/2013

  Ceturtdien, 31.oktobrī Valmieras Augstskolā bija pulcējies vairums reģiona skolotāju. Tā bija lieliska iespēja IAC komandai popularizēt Globālās izglītības idejas, pētījuma rezultātus un projektu plašam Videmes reģiona skolotāju pulkam.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video