• 17/10/2013

  Apstiprinātas skolu komandas līdzdalībai projektā par globālo izglītību. Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Projekta ieviešanas komanda pateicas 123 Latvijas izglītības iestāžu komandām par ieguldīto darbu skolu pieteikumu sagatavošanā! Lielais pieteikumu skaits ir spilgts apliecinājums mācību iestāžu izpratnei par globālās izglītības aktualitāti un pedagogu gatavībai apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvei 21.gadsimtā. Visas skolas, kas piedalījās konkursā saņems personīgas vēstules ar konkursa rezultātiem. Līdzdalībai projektā ir apstiprināta 21 Latvijas skola. Apsveicam!

  Lasīt visu >>

 • 26/09/2013

  Noslēdzies IAC izsludinātais konkurss par dalību projektā par globālo izglītību. Paldies par aktivitāti un ieguldīto darbu pieteikumu sagatavošanā. Esam apkopojuši un uzsākuši darbu pie visu 123 pieteikumu izvērtēšanas, konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 17.oktobra mājas lapā, kā arī izsūtīti uz e-pastiem.

  Lasīt visu >>

 • 13/09/2013

  Vēl ir iespēja reģistrēties līdzdalībai Zinātniski metodiskajā konferencē skolotājiem PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA LATVIJĀ 2013. gada 26. septembrī. Lūgums reģistrēties konferencei, norādot interesējošo darba grupu, līdz 18. septembrim pa tālruni 67503730 vai pa epastu iac@latnet.lv. Darba kārtība

  Lasīt visu >>

 • 13/09/2013

  Izglītības attīstības centrs (IAC) izsludina skolu konkursu līdzdalībai projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Pieteikšanās līdz 17.septembrim!

  Lasīt visu >>

 • 12/09/2013

  Šī gada septembrī noslēdzas IAC īstenots NVO kapacitātes stiprināšanas projekts, kas tika īstenots kopā ar citām attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā strādājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Ar projekta pieredzi un secinājumiem, kas apkopoti divos izdevumos,  2013.gada 12.septembrī plkst. 14.00 iepazīstinām seminārā - apaļā galda diskusijā viesnīcā ASTOR RIGA. Aicinām! Vairāk  Foto

  Lasīt visu >>

 • 10/09/2013

  "Kopā kopjam savu kopienu" - ar šādu atziņu beidzās vietējo kopienu organizāciju diskusija „Vietējās kopienas organizāciju loma savas kopienas, valsts, Eiropas labklājības vairošanā”, kas 10. septembrī pulcēja 17 biedrību pārstāvjus, tai skaitā daudzām SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” kopienām, no visas Latvijas projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” ietvaros. Diskusija, kuras dalībnieku vecums bija amplitūdā no 10 mēnešiem līdz vairāk kā 60 gadiem, noritēja saturiski dziļi un vienlaikus sirsnīgi. Vairāk

  Lasīt visu >>

 • 28/08/2013

  Sākot jaunu mācību gadu, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa 2013.gada 28.augustā organizēja metodisko konferenci „Globālās izglītības jautājumu integrēšana mācību un audzināšanas procesā”, lai sniegtu novada pedagogiem pirmo ieskatu un uzstādījumus metodiskajā darbā globālās izglītības tēmu iekļaušanai un aprobēšanai ikdienas mācīšanās procesā.

  Lasīt visu >>

 • 12/07/2013

  Kopš 2012. gada septembra Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar   partnerorganizācijāmGLEN Latvija”, “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”,  Development Bulb (Latvija), „Mondo” (Igaunija) un Leeds Development Education Center” (Lielbritānija) īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā”. No oktobra līdz maijam projekta ietvaros notika divas ārvalstu prakses izpētes vizītes un virkne izglītojošu semināru. Mācību process bijis ļoti intensīvs un bagātinošs. Šajā rakstā sniegts ieskats projektā gūtajā pieredzē un nozīmīgākajos secinājumos.

  Lasīt visu >>

 • 01/07/2013

  Kā ieinteresēt iedzīvotājus pašiem uzlabot savu labklājību, iesaistīties vietējās aktivitātēs? Kā veidot savu dzīvesvietu tādu, kādā pašiem patīkami dzīvot un kādā vēlētos dzīvot citi? Kāda pieredze ir uzkrāta citviet Latvijā biedrību darbā un mūžizglītības pieejamības veicināšanā? Par šiem un citiem jautājumiem 11. jūnijā Kazdangā diskutēja un dalījās pieredzē tie, kam rūp kopienā un savā dzīvē notiekošais:

  Lasīt visu >>

 • 25/06/2013

  2013.gada 18.jūnijā Vācijas organizācija Netzwerk Migration in Europa e.V. Izglītības attīstības centrā vadīja savu semināru "Learning on migration and human rights. Refugees - past and present ".

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video