• 21/06/2013

  2013.gada jūnijā projekta "NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā" galvenais pasākums bija Stratēģijas izstrādes seminārs NVO kapacitātes un ietekmes stiprināšanai AS un AI jomā, kas 19.un 20.jūnijā norisinājās Ādažu viesnīcā "Port Hotel".

  Lasīt visu >>

 • 13/06/2013

  Vienmēr prieks par daba pozitīvu novērtējumu. Katja iesaistījās IAC projektā "Dzīvot Latvijā - 3" . Lasiet atsauksmes!

  Lasīt visu >>

 • 10/06/2013

  Paveram jaunu globālās izglītības lappusi -  IAC aktualizē GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS tēmas, iespējas iesaistīties un izglītoties ekspertiem, skolām un interesentiem trīs gadu projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros. Vairāk lasiet 6.jūnija laikrakstā "Izglītība un Kultūra" vai šeit kā arī mājas lapā www.globalaizglitiba.lv

  Lasīt visu >>

 • 09/06/2013

  Jūnijā esam noslēguši 2013.gada projekta "Dzīvot Latvijā - 3" aktivitātes. Lielais projekta noslēguma pasākums notika 5.jūnijā Rojā.

  Lasīt visu >>

 • 03/06/2013

  Vietējo kopienu organizācijas ir liels spēks - gan savā apkaimē, gan valstī, gan visā Eiropā. Par to liecina arī nule Atvērtās sabiedrības fondu (OSF) izdotā publikācija, kurā atspoguļoti 2012. gadā mazo kopienu organizāciju veiktie darbi  OSF iniciatīvas "Eiropas kopienas iedzīvotāju labklājībai" ietvaros. IAC tajā darbojās kā nacionālais partneris, kas palīdzēja mazajām organizācijām sastapt citai citu un sadarboties arī ar citiem. Par to, ko un kā darījušas 12 Latvijas organizācijas, lasiet sākot no 50. lpp.

  Lasīt visu >>

 • 21/05/2013

  Maijā projekta "Dzīvot Latvijā - 3"programmas ietvaros teorētiski un praktiski apgūstam tēmu "Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas".

  Lasīt visu >>

 • 17/05/2013

  Projekta ietvaros visā Latvijā notiek vietējās kopienas organizāciju iniciētas darbības, kas vērstas uz pilsonisko līdzdalību un kopienas saliedēšanu.

  Lasīt visu >>

 • 13/05/2013

  2013.gada 10.maijā notika projekta sestais - noslēdzošais NVO kapacitātes celšanas seminārs. Šo dienu par mūsdienu Latvijas sabiedrības motivāciju un attieksmi iesaistīties attīstības sadarbības procesos stāstīja Ivars Ījabs. Attīstības sadarbība šoreiz tiek skatīta kā sabiedrības vērtību atspoguļojums, skaidrojot materiālistisko (darbs, patēriņš, drošība utt.) un postmateriālistisko vērtību (pašizpausme, autonomija, pilsoniskā līdzdalība, globālās problēmas (vide, nabadzība, cilvēktiesības)) savstarpējo saistību,

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2013

  Projekta ietvaros  no 2013. gada 29. aprīļa līdz 3. maijam viesojāmies Lielbritānijā Jorkas apgabalā un Līdsā  kā attīstības sadarbības un izglītības tēmas ārvalstu prakses izpētes dalībnieki. Šī pieredzes vizīte tika organizēta ciešā sadarbībā ar Lielbritānijas nevalstisko organizāciju „Līdsas Attīstības izglītības centru” (Leeds Development Education Center), kam ir būtiska pieredze Jorkšīras un Hamberas reģiona attīstības izglītības politikas veidošanā kopš 2000.gada, kā arī nacionālā līmenī.

  Lasīt visu >>

 • 29/04/2013

  Aprīlī projektā notikuši divi pasākumi: seminārs par Latvijas valsts darbības pamatiem un trešais interešu klubs Viļķenē.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video