• 15/01/2013

  Izglītības attīstības centrs uzsāk 2013.gadu ar diviem jauniem projektiem: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu "Dzīvot Latvijā  - 3" un Eiropas Komisijas atbalstītu trīs gadu projektu "Globālā dimensija sociālo zinātņu priekšmetos" sadarbībā ar Igaunijas un Lielbritānijas partneriem attīstības/globālās izglītības jomā. 

  Lasīt visu >>

 • 06/12/2012

  2012.gada 28.novembrī organizācija Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) rīkoja radošo semināru izglītības darbiniekiem  "Kā piešķirt savai nodarbībai globālu elpu?". Šī semināra ietvaros nodarbību "Attīstības izglītība skolās - kas tā ir un kā to īstenot " vadīja Ingūna Irbīte no IAC.

  Lasīt visu >>

 • 26/11/2012

  No 2012.gada 21.-23.novembrim Izglītības attīstības centra, GLEN Latvija, LAPAS un Development Bulb organizāciju pārstāvji piedalījās attīstības/globālās izglītības izpētes vizītē Igaunijā, Tallinā. Apkopojums par vizīti lasāms šeit.

  Lasīt visu >>

 • 13/11/2012

  Projekta "Saskarsme, daudzveidība un tolerance" pēdējā mēnesī  - novembrī - esam pabeiguši atbalsta materiālu skolotājiem.

  Lasīt visu >>

 • 24/10/2012

  Sākot ar 2012.gada oktobri Izglītības attīstības centrs piedāvā jaunu tālākizglītības profesionālās pilnveides kursu programmu "Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos" vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem, kas ir izstrādāta un tiks īstenota IZM VISC ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros, tāpēc  aicinām interesentus pieteikties mājas lapā http://talakizglitiba.visc.gov.lv. Šobrīd aizinām pieteikties uz gupu Rīgā 3.,4. un 16.janvārī, Liepājā 2.,3. un 4.janvārī un Rēzeknē 8.,15. un 22.martā.

  Lasīt visu >>

 • 24/10/2012

  Aicinām pedagogus ar priekšzināšanām un pieredzi kritiskās domāšanas (KD) metodiskās  pieejas izmantošanā paaugstināt savas profesionālās prasmes un apgūt jaunu 24 stundu tālākizglītības programmu „Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana”, kas notiks 9.,10. un 23. novembrī no plkst. 10.00 - 17.00 Rīgā, Izglītības attīstības centra telpās. Pieteikšanās pa tālruni 67503730.

  Lasīt visu >>

 • 12/10/2012

  2012.gada 11.oktobrī projekta "NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā" ietvaros notika plānošanas seminārs, kurā piedalījās četru NVO pārstāvji ar pieredzi attīstības sadarbības un attīstības izglītības jautājumos: Izglītības attīstības centrs (IAC), GLEN Latvija, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un Development Bulb.

  Lasīt visu >>

 • 25/09/2012

  Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts ir izraudzījies un novērtējis mācību līdzekli CD formātā par Eiropas savienību "Iepazīsti Eiropas savienību un izmanto savas iespējas", ko IAC veidojis sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, kā svarīgu prakses piemēru ES jautājumu mācīšanai, kas realizēts valsts līmenī.

  Lasīt visu >>

 • 17/09/2012

  IAC ilggadējās sadarbības ar Pilsoniskās izglītības centru (Center for Civic Education) Amerikā starptautiskās pilsoniskās izglītības programmas CIVITAS ietvaros atkal nesusi gluži taustāmus rezultātus, kurus var izmantot Latvijas pedagogi. Starptautiskās komandās izveidoti metodiskie materiāli, kurus var izmantot sociālo zinību, vēstures, politikas, audzināšanas un citās stundās, kā arī dažādu projektu un īpašo pasākumu organizēšanai.

  Lasīt visu >>

 • 29/08/2012

  Augusta beigās Izglītības attīstības centra semināra telpās notika seminārs „Saskarsme, daudzveidība un tolerance”, kas tika piedāvāts Rīgas skolu skolotājiem. Pirmajās divās kursu dienās no četru dienu programmas  tika skatītas tēmas „Daudzveidība, dažādība un tolerance” un  „Saziņa un sociālās prasmes”.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video