• 06/03/2012

  2012. gada 1.-3. martā Siguldā pulcējās 19 pārmaiņu skolu pārstāvji, lai dziļāk apgūtu pilsoniskās līdzdalības prasmes un līdz ar to savai, savu skolēnu un līdzcilvēku degsmei un vēlmei radīt un uzturēt pārmaiņas, pievienotu efektīgu, noderīgu darba instrumentu – metodiku un prasmju klāstu.

  Lasīt visu >>

 • 28/02/2012

  2012.gada februārī projektā "Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā" notika pirmais un apjomīgākais projektā plānotais seminārs Latvijas skolotājiem.

  Lasīt visu >>

 • 03/01/2012

  Izglītības attīstības centrs visiem interesentiem piedāvā iepazīt attīstības/globālās izglītības tēmas, kas mūsdienu pasaulē un izglītībā ir kļuvušas ļoti aktuālas. To izziņai IAC piedāvā divas tālākizglītībās  programmas izglītotājiem, vadlīnijas un metodisko materiālu šo tēmu izpratnei un iedzīvināšanai, kā arī  divu gadu laikā īstenotā projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” resursus mājas lapā www.skolaskasateliti.lv.

  Lasīt visu >>

 • 21/12/2011

  2011.gada nogalē, 20.un 21.decembrī Izglītības attīstības centrā ar jaunuzsāktā projekta "Kritiskās domāšanas paplašināšanas iespējas Latvijā" komandu un  ekspertiem tikās projekta partneri un materiāla "Kritiskās domāšanas pamati" veidotāji Ukrainā Olena Pometun un Igors Suscenko un Azerbaidžānā Vafa Yagubla.

  Lasīt visu >>

 • 01/12/2011

  Projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009.-2011.) laikā tika veiksts pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni. Pētījuma ietvaros tiks veiktas 3 aptaujas – projekta sākumā, projekta vidū un projekta noslēgumā. Pētījuma 3. daļas rezultāti.

  Lasīt visu >>

 • 01/12/2009

  2008. un 2009.gadā IAC kā partneris piedalījās pētījumā par kultūrdažādības lomu vienādu iespēju nodrošināšanā izglītībā. Projektu ”Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation” (UNESCO 2008-2009 participation program project - 4641900004 ENA) vadīja  Jaan Tonnisson Institute (Igaunija). Pētījums.

  Lasīt visu >>

 • Ar šādu galveno domu Izglītības attīstības centrs 2011. gada decembrī organizēja informatīvu semināru ESF un Latvijas valsts finansētā IZM VISC projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Seminārā, kura dalībnieki bija izglītības darbinieki, kā arī vietējās kopienas līmeņa nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, IAC eksperti iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajām darbībām, kā arī līdzšinējo veikumu – vairākās Latvijas augstskolās izveidotajās speciālās izglītības laboratorijās veiktajiem pētījumiem.

  Lasīt visu >>

 • 2008.gadā Sorosa fonda - Latvijā finansiāli atbalstīta projekta "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai" ietvaros Izglītības attīstības centrs pasūtīja pētījumus par kritiskās domāšanas pieejas ietekmi un izmantošanas efektivitāti Latvijas izglītības sistēmā. Pētījumu apkopojums

  Lasīt visu >>

 •  Kopš 2011. gada IAC piedalās ES atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” norisēs, aicinot ap sevi, spēcinot un atbalstot pilsonisko līdzdalību visdažādākajās Latvijas vietās. Šo gadu laikā notikušas būtiskas un, cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki no tukšas protestēšanas, agresivitātes vai pasīvas gaidīšanas „kad pašvaldība kaut ko darīs” nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.

  Lasīt visu >>

 • Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2016.gada 1.marta līdz 30. oktobrim īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Nr.DIKS-16-405-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video