• 20/03/2017

  Februārī un martā IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros skolas RĪKOJAS - skolās tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes.  Līdzdarbojamies gan projekta komandu, gan jauniešu, gan skolotāju organizētos pasākumos - praktiskās nodarbībās, diskusijās, projekta nedēļas pasākumos, tikšanās, praktiskos semināros skolotājiem, jauniešu komandu spēlēs utml. Vairāk par šīm aktivitātēm varat lasīt un skatīt projekta sadaļā.

  Lasīt visu >>

 • 06/03/2017

  Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsāk īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā”. Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem. Līdzdalībai projektā aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un jauniešu darba organizatori no visas Latvijas. Pieteikuma anketa. Programma paaugstinās dalībnieku profesionālās kompetences par to, kā pilnveidot jauniešu pilsonisko attieksmi un  veicināt radošu pedagoģisku darbību, saistoši mācīt par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu, organizēt pilsoniskās līdzdalības un simulāciju aktivitātes, kā jauniešus atbalstīt  aktīvi līdzdarboties  sabiedrības dzīvē, īstenot aktivitātes vietējas kopienās un sadarboties ar vietējo sabiedrību, stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt Latvijas valsts vērtību izpratni, veidot atbildības ētiku un atbildīgu rīcību par līdzcilvēkiem, vietējo kopienu un valsti.  Vairāk 

  Lasīt visu >>

 • 22/02/2017

  Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmā par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem.

  Lasīt visu >>

 • 17/02/2017

  Latviešu valodas mācīšanās uzņem apgriezienus: jau no 2017.gada janvārī projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" latviešu valodu sākuši mācīties trešo valstu valstspiederīgie latviešu valodas apguves kursu grupās. Kursu kopējais ilgums ir 120 stundas, bet jau mēnesi pēc mācību uzsākšanas kāds, kurš nezināja latviski ne vārda, var pastāstīt par sevi, savu nodarbošanos un ģimeni, saprot, ka latviešu valodā vārdiem ir galotnes, un cenšas tās pareizi lietot akuzatīvā, lokatīvā un datīvā, kā arī pieaug uztraukums par eksāmenu, kas kārtojams jau pēc pāris vai trīs mēnešiem. Arī februārī 97 jauniebraucēji no Krievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Izraēlas, Ķīnas, Venecuēlas un Turcijas turpina apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Vairāk stāsta projekta pedagoģiskā vadītāja Aija Kalve:

  Lasīt visu >>

 • 05/02/2017

  Sākoties 2017. gadam esam uzsākuši aktīvu darbību projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" ietvaros kopā ar 12 projekta dalībskolām. Pirmkārt, jau esam satikušies, iepazinušies, sapratuši, kāds darbs kopā veicams turpmākā pusgada laikā, kā arī "ieniruši" tēmās un centušies tās izzināt, pieredzēt un plānot rīcības to ietvaros - Latvijas vērtības, vietas izjūta,  pilsoniskā līdzdalība un iesaistīšanās, mediju pratība - par to trīs dienās  seminārā "Mani stāsti Latvijai" Siguldā.

  Lasīt visu >>

 • 04/02/2017

  No 30. janvāra līdz 3. februārim Izglītības attīstības centra (IAC) vadītāja Iveta Vērse piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā Reikjavīkā NVO atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam” Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros. Tā bija iespēja kopā ar citu Latvijas NVO pārstāvjiem iepazīties ar Islandes  pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem.

  Lasīt visu >>

 • 29/12/2016

  2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju. Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas.

  Lasīt visu >>

 • 28/12/2016

  2016.gada novembrī un decembrī esam aktīvi strādājuši, piesaistot un intervējot projekta potenciālos dalībniekus - latviešu valodas apguvējus. 2017.gada 9.,10.,11. un 24.janvārī  darbu uzsāks 6 latviešu valodas apguves kursu A un B līmeņa grupas. Interese par kursiem ir bijusi ļoti liela un visus interesentus neesam varējuši iekļaut šajās grupās, kopumā pieteikušies vairāk kā 300 cilvēki. Tie ir gan cilvēki, kas ieradušies Latvijā pēdējo 2 mēnešu laikā, gan cilvēki, kas šeit dzīvo jau 5 un vairāk gadus. Latviešu valodas mācībām pieteikušies dalībnieki, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, Izraēlas, Kanādas, Ķīnas, Korejas, Indijas, Kubas, Ekvadoras, Panamas, Venecuēlas, Meksikas, Sīrijas, Libānas, Turcijas, Irākas. 

  Lasīt visu >>

 • 21/12/2016
 • 30/11/2016

  2016. gada 14.novembrī Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu uzsāk īstenot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" un aicina pieteikties skolas dalībai projektā. Projektā iesaistīsies 12 Latvijas (Latgales, Rīgas un Pierīgas) skolu komandas. Projekts ilgs līdz 2017.gada jūlijam.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video