• 22/11/2016

  Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem projektā "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu", kurā organizējam latviešu valodas prasmes apguvi.  Kursu nodarbības grupām uzsāksim 2017.gada janvārī, tām jau esam saņēmuši pietiekamu dalībnieku pieteikumu skaitu. Atkārtoti pieteikšanos latviešu valodas apguves grupām organizēsim 2017.gada aprīlī/ maijā. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv.

  Lasīt visu >>

 • 07/11/2016

  Uzsākot šo mācību gadu, ar IZM finansiālu atbalstu,  IAC izglītotājiem Latvijā piedāvāja tālākizglītības kursus  "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai" jeb iespēju ielūkoties izglītības aktualitātēs caur kritiskās domāšanas prizmu. No augusta līdz decembrim vairāk kā 430 izglītotāji no Jelgavas, Līvāniem, Ventspils, Valmieras, Aizputes, Dobeles, Smiltenes, Gulbenes, Rīgas un Pierīgas skolām četru dienu laikā apguva IAC izveidoto kursu programmu, kur ar kritiskās domāšanas metodikas stratēģijām, tika piedāvāti globālās izglītības, mediju pratības, pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kompetenču pieejas jautājumi.

  Lasīt visu >>

 • 11/10/2016

  Šī gada oktobrī projekts „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” noslēdzas. IAC komanda ir apkopojusi projektā gūto pieredzi, sagatavojusi izglītojošu pieredzes materiālu “Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā” un 2016. gada 19. oktobrī organizēja  apaļā galda diskusiju  “Skolas loma iecietības un starpkultūru dialoga sekmēšanā” .

  Lasīt visu >>

 • 30/09/2016

  Mīlam, cienām un sveicam Skolotāju dienā! Lai prieku un enerģiju par darbu, ko ikdienā veicat, izdodas saglabāt visa mācību gada  garumā!

  Lasīt visu >>

 • 13/09/2016

  Piedāvājam skolām iespēju  iesaistīties konkursā "Solis gleznā" www.darini.lv , ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, atzīmējot izcilā latviešu glezniecības meistara Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, kā arī izceļot citu Latvijas kultūras kanonā iekļauto mākslinieku – Vilhelma Purvīša, Johana Valtera un Ģederta Eliasa veikumu.

  Lasīt visu >>

 • 29/08/2016

  Sveicam pedagogus, skolēnus, vecākus un visus IAC partnerus izglītības jomā ar jaunā mācību gada sākumu! Vēlam darba prieku, radošas idejas, mērķu piepildījumu un profesionālu gandarījumu! Arī šogad IAC piedāvās projektus skolām un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem. Īpašā mūsu uzmanības lokā ir mediju pratības, globālās kompetences, starpkultūru un pilsoniskās izglītības jautājumi. Pašlaik Rīgā un reģionos esam uzsākuši īstenot 36h tālākizglītības kursu pedagogiem “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”. Sākot jauno skolas gadu, iedvesmai profesores Renē Hobsas (ASV) teiktais UNESCO Eiropas Mediju un informācijas pratības forumā Rīgā šī gada jūnijā: "Laba skolotāja spēks izpaužas skaidrā personīgo vērtību trajektorijā, profesionālajā pašapziņā, drosmē atteikties no eksperta pozīcijas, prasmē uzdot jautājumus un spējā nemitīgi pilnveidot savu intelektuālo kapacitāti". Lai skaists jaunais darba cēliens!

  Lasīt visu >>

 • 17/08/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”. Programma tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma (Nr. IZM 2016/18/B) ietvaros. Programmas apjoms 36h (četras dienas). Dalībnieki saņems apliecības par profesionālās pilnveides kursa apguvi. Informējam, ka kursu grupa augustā ir nokomplektēta. Iespēja pieteikties uz nākamo grupu. Kursi notiks 15., 23., 26. septembrī un 17.oktobrī. Nodarbības notiks Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8, IAC biroja telpās no plkst. 10.00 līdz 17.15. Pieteikšanās pa tālruni 67503730, vietu skaits ierobežots.

  Lasīt visu >>

 • 29/06/2016

  Izglītības attīstības centra kolektīvs saka paldies visiem partneriem par produktīvo sadarbību 2016.gada pirmajā pusgadā! Īpaša pateicība pašvaldībām, skolām un pedagogiem, ar kuriem kopā darbojāmies projektos “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Rīgā), “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (15 vietās Latvijā), “Globālās skolas” (Rēzeknes novadā). Priecājamies, ka projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" skolas arī pēc projekta noslēguma ar interesi turpina darboties globālajā tematikā. IAC komanda aktīvi strādā jaunu piedāvājumu veidošanā. Jau augustā pēc valsts pasūtījuma sāksim īstenot 36h pedagogu tālākizglītības programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai” (sīkāka informācija sekos). Novēlam visiem partneriem, draugiem un atbalstītājiem saulainu un iespaidiem bagātu vasaru!

  Lasīt visu >>

 • 13/06/2016

  Jūnija vidū ir noslēgušies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros IAC īstenota projekta „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” programmas apguves semināri. Tajos kopš 2016. gada marta iesaistījās un aktīvi darbojās vairāk nekā 50 pedagogi no Rīgas izglītības iestādēm. Dalībnieki ir dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, klašu audzinātāji administrācijas pārstāvji, metodiķi, sociālie pedagogi. Semināru foto skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Projekta ietvaros divas pedagogu grupas apgūst tēmas par globālo procesu ietekmi uz izglītību, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumiem. Noslēgumā  dalībnieki saņems apliecības par 24h programmas apguvi. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji. Aicinām pieteikties dalībai otrajā grupā (trīs vienas dienas semināros – š.g.  2., 3. un 9.jūnijā)  Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 25 maijs. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit. Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2016.gada 25.maijam. Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/jauniebrauceju-integracija/.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video