• 25/04/2016

  21.aprīlī notika projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference. 15 projekta dalībskolu komandas, projekta norises vietu pašvaldību pārstāvji, izglītības un integrācijas jomu eksperti tikās, lai izvērtētu projektā paveikto un plānotu nākotnes sadarbību. Apsveikuma vārdus konferences dalībniekiem teica IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Viņa novēlēja projekta skolām nākotnē kļūt par integrācijas ekselences centriem. Eiropas Ārējā darbības dienesta eksperts Ivars Indāns iepazīstināja ar Eiropas Savienības migrācijas politikas aktualitātēm un Latvijas kontekstu. Konferencē piedalījās arī partnerorganizācijas Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) pārstāvji. Dag Fjæstad sniedza ieskatu NAFO pieredzē un darbības virzienos. Saleh Mousavi iepazīstināja ar daudzkultūru skolām un bilingvālo izglītību Norvēģijā. I.Indāna prezentācija pieejama šeit. S.Mousavi prezentācija pieejama šeit. Konferences foto galeriju skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 12/04/2016

  7.aprīlī projekta “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ietvaros mācības uzsāka pirmā Rīgas pedagogu grupa. Kursos piedalās skolu administrācijas pārstāvji, metodiķi, dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, sākumskolas un pirmsskolas pedagogi. Dalībnieku iepriekšējā pieredze ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas. Semināra foto skatiet šeit

  Lasīt visu >>

 • 05/04/2016

  Noslēgumam tuvojas IAC un Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Tādēļ 30.martā projekta skolu un kopienu pārstāvji pulcējās uz aprobācijas procesa izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas semināru. Viens no projekta darba virzieniem bija starpkultūru izglītības programmas aprobēšana skolās un kopienās. Programma tika pielietota darbā ar dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, skolās ar dažādu mācību valodu, skolās ar dažādu pieredzi daudzkultūru sabiedrībā. Projekta pedagogi aktīvi iesaistījās arī savu kolēģu izglītošanā – tālākizglītības semināros, metodisko apvienību tikšanās reizēs, tematiskās pēcpusdienās. Programmas materiālus iepazina arī skolēnu vecāki un plašāka vietējā sabiedrība. Semināra foto skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 31/03/2016

  Metaforiski asociatīvās kārtis ir pasaulē plaši lietots instruments speciālistiem, kuri strādā ar cilvēku izaugsmi un izglītību – sniedz individuālas konsultācijas, vada grupu apmācības, komandu un saskarsmes treniņus. Metode rosina sniegt personisku interpretāciju attēliem vai fotogrāfijām. Ar kāršu palīdzību var runāt ar skolēniem par viņu izjūtām, mērķiem, attiecībām, nākotnes plāniem, karjeru. Arī pieaugušajiem tās netradicionālā veidā ļauj ieraudzīt savus resursus, grūtības, attiecības vienam ar otru. Ar attēlu palīdzību mācību dalībnieki var iepazīstināt ar sevi, veidot atklātu un aizraujošu komunikāciju ar citiem, sniegt atgriezenisko saiti. Metodi izstrādājusi Izglītības attīstības centra lektore dr. Agita Šmitiņa. Asociatīvās fotokārtis "Tava Pasaule" sastāv no 56 attēliem un ieteikumiem to lietošanā. Skatīt attēlus šeit.

  Lasīt visu >>

 • 24/03/2016

  Projektā “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ir izveidota pirmā pedagogu grupa, kura mācības uzsāks aprīlī. 24h stundu kursā skolotāji apgūs tēmas par dažādību, identitāti, vērtībām, stereotipiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīs labās prakses piemērus. Rīgas skolu un pirmsskolas iestāžu pedagogiem un administrācijai vēl ir iespēja pieteikties dalībai kursu grupā, kura programmu apgūs trīs dienas 2., 3., 9. jūnijā. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit

  Lasīt visu >>

 • 07/03/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) sācis īstenot projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Projekta ietvaros pedagogi saņems apliecības par 24h programmas apguvi par globālo procesu ietekmi uz izglītību, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumiem. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 18.marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

  Lasīt visu >>

 • 03/03/2016

  Rēzeknes novada un pilsētas pedagogi IAC pasniedzēju vadībā uzsākuši apgūt nodarbību ciklu par globālās izglītības (GI) iespējām pirmsskolā un sākumskolā. Pirmajā tikšanās reizē 25.februārī skolotāji iepazinās ar globālās izglītības būtību, mērķiem un tematisko daudzveidību, kā arī pieejamajiem mācību resursiem. Noderīga bija ielūkošanās Latvijas skolu labās prakses piemēros, īstenojot GI mācību stundās, ārpusklases aktivitātēs, projektu nedēļās, darbā ar vecākiem un citos formātos. Semināra dalībnieki padziļināti pievērsās tēmām par ilgtspējīgu dzīvesveidu un globālo attīstību, vēlmēm, vajadzībām un vērtībām, drošību un drošumspēju lokālā un globālā mērogā. Galeriju skatīt šeit.

  Lasīt visu >>

 • 17/02/2016

  Februāris tradicionāli ir laiks, kad Latvijas skolās notiek projektu nedēļas. Došanās ārpus mācību iestādes, tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, viesošanās uzņēmumos, padziļināta iepazīšanās ar jautājumiem, kuriem skolas ikdienā neiznāk pietiekami laika – tas viss pietuvina mācību procesu reālajai dzīvei. Projektu nedēļa kā darba forma lieliski sasaucas ar akcentu maiņu izglītības saturā – virzību no akadēmiskās disciplīnās balstīta mācību satura uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Nu jau vairākus gadus Latvijas skolu projektu nedēļās ienākusi globālās izglītības tematika. Lai gan projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” aizvadītā gada nogalē ir noslēdzies, projekta skolas turpina aktīvi darboties ar globālās sasvstarpējās mijiedarbības, sociālā taisnīguma, vides ilgtspējas un citiem aktuāliem jautājumiem. Īpaši priecājamies, ka auglīgā augsnē kritusi rudenī projekta publicitātes semināros sētā sēkla. Šo semināru dalībnieki aktivizējuši savu novadu izglītības iestādes iekļaut globālo dimensiju mācību procesā. Aizvadītajā nedēļā uz metodisko dienu pulcējās Valmieras 5.vidusskolas pedagogu kolektīvs.

  Lasīt visu >>

 • 31/01/2016

  Janvārī projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” notika trīs reģionālie semināri Rīgā, Tukumā un Lielvārdē. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju, apguva jaunus satura un metodikas jautājumus darbam daudzkultūru klasēs, iepazinās ar Norvēģijas partneru pieredzi integrācijas programmas “FLEXid” (Elastīgās identitātes) īstenošanā. Semināru īpašā pievienotā vērtība bija skolu uzaicinātie viesi – cilvēki, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā. Atbraucēji no Sīrijas, Ķīnas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Īrijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām valstīm stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, iekārtojot sadzīvi, uzsākot mācību un darba gaitas Latvijā. Semināru foto galeriju skatīt šeit

  Lasīt visu >>

 • 13/01/2016

  Izglītības attīstības centra komanda pateicas visiem draugiem un sadarbības partneriem par sirsnīgajiem vēlējumiem Jaunajā gadā!  Esam pārliecināti - kopā strādājot, mums izdosies piepildīt vēlēto un iecerēto.   2016.gadu esam iesākuši rosīgi.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video