• 30/12/2015

  Lai līksma prieka un brīnumiem bagāta gada nogale. Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts jaunais 2016. gads!

  Lasīt visu >>

 • 18/12/2015

  2015.gada decembrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās aktīvi turpināja aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem. Projekta programmas eksperti decembrī apmeklēja sešas projekta skolas un kopienas, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos.

  Lasīt visu >>

 • 16/12/2015

  ''Bija tik labi, ka ar nepacietību gaidu nākamo projektu,’’ šādi raksturo savas sajūtas pēc semināra kāds no skolu komandu dalībniekiem. Un šāda ir arī skolu komandu un IAC komandas kopējā noskaņa, jo šo trīs gadu laikā esam spējuši radīt ko vērtīgu mums pašiem un mūsu jauniešiem. Projekts skolotājiem deva iespēju vispirms mācīties pašiem - paplašināt zināšanas daudzveidīgos satura un metodikas jautājumos. Skolotāji apgūto aprobēja savās klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos un analizēja, kuros mācību priekšmetos globāla tematika integrējama un kādas prasmes tā attīstīta. Atskatoties un izvērtējot projektu, skolotāji atzina, ka novērtēja globālās izglītības aktualitāti un to, ka notiekošais pasaulē kļūst par aizvien ietekmīgāku spēku tepat pavisam tuvu. Notiekošais pasaulē maina skolēnus – viņi uzdod aizvien vairāk jautājumus, vēlas saprast norišu cēloņus un sekas, nevēlas palikt tikai par pasīviem vērotājiem, bet gan iesaistīties paši sabiedrības dienaskārtības veidošanā. Semināra laikā vairāki dalībskolu pedagogi sniedza intervijas laikrakstam ''Izglītība un Kultūra''. Kādi ir šie stāsti, kā mainījās skolotāju un skolēnu redzējums par globālajām tēmām pirms un pēc projekta,- to lasiet: ''Izglītība un kultūra'', 17.12.2015.

  Lasīt visu >>

 • 02/12/2015

  Ar prieku paziņojam, ka 3. un 4. decembrī Siguldā atkal satikāmies ar projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» skolu komandu pārstāvjiem no 21 Latvijas skolas. Šoreiz visi kopā atskatījāmies uz padarīto projekta 3 gadu gājumā, izvērtējāmm savu izaugsmi un sasniegumus. Kas zina, varbūt šis noslēgums ir arī jauns iesākums? Seminārā bija gan jaunas globālās izglītības nodarbības, gan skolu komandu mājas darbu prezentēšana, gan viesu uzstāšanās. Bija arī pārsteigumi!

  Lasīt visu >>

 • 30/11/2015

  2015.gada oktobrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās uzsāka aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem. Projekta komanda un  programmas eksperti iesaistījās aprobācijā, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos. Oktobrī un novembrī programmas eksperti klātienē tikušies jau ar deviņām komandām, veikuši pārrunas par aprobācijas norisi, saņēmuši ieteikumus programmas turpmākajai virzībai, kā arī vērojoši darbu ar programmas tēmām un materiāliem.

  Lasīt visu >>

 • 19/11/2015

  2015. gada 20. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē notika projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» noslēguma seminārs nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem. Tas bija viens no projekta ilgtspējas pasākumiem, kas tika plānots ar mērķi iepazīstināt ar projektā tapušajiem resursiem un mācību materiāliem, kuros apkopotas dažādas pedagoģiskās idejas, mācību paņēmieni, metodika AI/GI zināšanu, prasmju, rīcības un attieksmju apgūšanā. Projektā tapušie materiāli ir pieejami mājas lapā www.globalaizglitiba.lv. Noslēguma seminārā notika arī projektā tapušā pēdējā izdevuma ‘’Ieteikumi attīstības/ globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā’’ atklāšana un prezentācija.

  Lasīt visu >>

 • 10/11/2015

  Jau kopš 1999. gada, pēc Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra ierosinājuma, novembra mēnesis Eiropā paiet globālās izglītības (GI) zīmē. Šogad globālās izglītības nedēļas moto ir ‘’Nodrošini līdztiesību ikdienā’’ (Make equality real). Arī Latvijā notiks vairāki pasākumi, kas tiks veltīti globālajai tematikai – tiks rādītas filmas, notiks lekcijas un diskusijas. Par visiem pasākumiem, kas tiks rīkoti GI nedēļā, lasiet Facebook vietnē. Aicinām jūs piedalīties GI nedēļas aktivitātēs!

  Lasīt visu >>

 • 19/10/2015

  Projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' publicitātes semināri deva iespēju satikt izglītības pārvalžu, skolu, pašvaldību pārstāvjus, kas līdz šim nav tieši strādājuši ar globālās/ attīstības izglītības tēmām. Semināros varēja ne tikai praktiski apgūt kādas AI/GI tēmas, bet arī būvēt draudzības tiltus ar citiem kolēģiem. Bijām gandarīti redzēt sadarbības partnerus no iepriekšējā projekta ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’. Draudzības saites ir būtisks aspekts projektu ilgtspējai, un kā atzina Anželika Ločmele (Viļakas pamatskola), kopš sadarbības projektā ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’ dažas AI/GI tēmas vairs nav tikai mācību līdzeklis, bet gan dzīvesveids.

  Lasīt visu >>

 • 07/10/2015

  Triju semināru cikla mērķis ir dalīties projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ pieredzē un parādīt, kādas ir dažādās praktiskās metodes, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā. Kādas ir mūsu strauji mainīgā gadsimta prasmes, un kādēļ tās nepieciešams attīstīt, to vērtēs semināru dalībnieki - izglītības pārvalžu, novadu pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvji. Savukārt IAC komanda arī šoreiz ir sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām - godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietotprasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā. Pirmā semināra dalībnieku grupa uzsāk semināru no 7. līdz 9. oktobrim, Liepājā. Otrā semināra dalībnieki satiksies Siguldā no 14. līdz 16. oktobrim, savukārt trešā semināra dalībnieki noslēgs semināru ciklu no 15. līdz 17. oktobrim Siguldā.

  Lasīt visu >>

 • 28/09/2015

  25. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika pieņemta jaunā Ilgtspējīgās attīstības dienaskārtībā 2030. gadam. Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030. gadam. Jaunā dienaskārtība izstrādāta balstoties uz 2000. gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM). Jaunā dienaskārtība ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs to iekšpolitiku.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video