• 23/09/2015

  Šobrīd IAC īsteno projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši strapkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. No 24. – 26. septembrim, Siguldā notiek programmas apguves seminārs. Tajā piedalās 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu pārstāvju komandas. Programmas apguves seminārā ar skolu komandām strādā IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (The National Centre for Multicultural Education) eksperti un citi pieaicinātie jomas speciālisti. Vairāk informācijas par projektu var iegūt projekta mājas lapā.

  Lasīt visu >>

 • 08/09/2015

  Šī gada 8. - 10. jūnijā Vidzemes Augstskolā IAC rīkoja starptautisku forumu „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas tika iekļauts Latvijas Prezidentūras ES padomē pasākumu ietvaros. Kā neliels atskats uz foruma norisi, ir tapis video, kurā uzrunāti IAC ārvalstu partneri un viesi, kā arī pedagogi un skolēni, kas piedalās IAC projektā ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' . Ceram, ka šis video ļaus Jums kaut nedaudz atklāt to pozitīvo dinamiku, ideju un domu virpuli, kas trijās jūnija dienās valdīja Valmierā.

  Lasīt visu >>

 • 08/09/2015

  8. un 9. septembrī UNESCO galvenajā ēkā Parīzē norisinās starptautisks forums “Rakstpratība un ilgtspējīga attīstība”, kas tiek rīkots saistībā ar Starptautisko rakstpratības dienu (Literacy day). Latviju šajā forumā pārstāv Izglītības attīstības centra eksperte, Aija Tūna. Lasīt vairāk par foruma mērķi un norisi: UNESCO LNK mājas lapā.

  Lasīt visu >>

 • 28/08/2015

  Izglītības attīstības centra (IAC) komanda sveic skolotājus, skolēnus, vecākus un visus mūsu partnerus izglītībā ar jaunā mācību gada sākumu! Paldies par uzticību un kopā paveiktajiem darbiem! Šajā mācību gadā novēlam Jums radošas idejas, atsaucīgus domubiedrus, personīgo un profesionālo mērķu piepildījumu! Ceļamaizei - profesores Žanetas Ozoliņas teiktais IAC globālās izglītības forumā šī gada jūnijā: „Ar zināšanām mūsdienās problēmu nav, tās ir viegli pieejamas. Daudz vairāk ir vajadzīgas prasmes – prasmes mācīties, analizēt milzīgo informācijas apjomu, ar ko saskaramies ik dienu. Visvairāk jācenšas jauniešiem mācīt atšķirt labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, kur visa ir daudz, viss ir izplūdis un neskaidrs, ir jābūt skaidriem principiem, kā nošķirt labo no ļaunā. Mūsdienu pasaulē svarīga ir prasme pielāgoties, būt solidāriem, cienīt atšķirīgo, bet vienlaikus arī spēja būt pašiem. Visam pāri ir prasme būt cilvēkam!” Arī šogad IAC piedāvā projektus skolām un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem. Īpaši aktīvi strādājam ar globālās izglītības un daudzkultūru jautājumiem, kritiskās domāšanas prasmju veidošanu un pilsonisko izglītību. Priecāsimies sadarboties! Skatīt aktuālo programmu piedāvājumu.  

  Lasīt visu >>

 • 17/08/2015

  Izglītības attīstības centrs turpina sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju Eiropas gada attīstībai ietvaros. Gribam jūs iedrošināt lietot ne tikai IAC sagatavotos materiālus, kas atrodami www.globalaizglitiba.lv , bet arī Eiropas Komisijas sagatavotos izdevumus. Lai arī Eiropas gads attīstībai jau ir pāri pusei, savu tematisko kulmināciju tas sasniegs septembrī, kad noslēgsies ANO „Tūkstošgades attīstības mērķi” un tiks pieņemta jauna struktūra nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas zināma arī kā „Programma laikposmam pēc 2015. gada”. Lai sabiedrībai skaidrotu, ko attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā dara Eiropas Savienība, ir izdoti vairāki tematiskie palīgmateriāli skolotājiem. Materiāli ir sagatavoti latviešu valodā, tāpēc aicinām tos izmantot gan darbam klasē, gan ārpusstundu aktivitātēm.

  Lasīt visu >>

 • 14/08/2015

  Jau pavisam drīz, 25. – 26. septembrī, visa pasaule vienosies, kādi būs nākamie Ilgtspējīgas attīstības (IAS) mērķi. Iepazīt globālos izaicinājumu un sniegt savus padomus IAS sasniegšanā starptautiskas akcijas ietvaros ir aicināti gandrīz simts dažādu valstu bērni un jaunieši. Tā būs Pasaules lielākā mācību stunda! Latvijā Pasaules lielāko mācību stundu atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

  Lasīt visu >>

 • 07/07/2015

  Nedēļas nogalē no 3. līdz 5. jūlijam izskanējušais sarunu festivāls “LAMPA”, kas kopumā 60 dažādos pasākumos pulcēja 3500 apmeklētāju, deva iespēju arī IAC komandai izrauties laukā no biroja telpām, lai dotos pretī sarunai par globālā un lokālā mijiedarbību. Apmetāmies zem viena telts jumta kopā ar kolēģiem un domubiedriem no organizācijas LAPAS, lai kopīgi iepazītu pasaules attīstības tendences un aktualitātes, un atrastu atbilstošu sarunas veidu gan maziem, gan lieliem.

  Lasīt visu >>

 • 01/07/2015

  Izglītības attīstības centrs no 2015. gada februāra līdz jūnijam īstenoja projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” (Nr.2014.LV/PR/01/07). No 8. – 10. jūnijam šī projekta ietvaros notika starptautisks Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”, kurā piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki no 8 ES un 2 Austrumu partnerības valstīm. Izglītības attīstības centrs pateicas projekta atbalstītājiem un iesaistītajiem partneriem par veiksmīgo sadarbību projekta norises laikā. Laipni lūdzam iepazīties ar projekta laikā tapušo izdevumu ''Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā''. Vairāk par projekta norisi var uzzināt: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/globala-izglitiba-3i/

  Lasīt visu >>

 • 30/06/2015

  Projekta „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” noslēgumā tapa IETEIKUMI globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā. IETEIKUMOS publicētas izveidotās programmas globālajā izglītībā – jauniešu pašizaugsmes pilnveides programma efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma GI, izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveides programma. IETEIKUMI sniedz projekta pieredzē balstītas rekomendācijas globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. IETEIKUMU izstrādē piedalījās GI praktiķi un eksperti starptautiska foruma „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei un ilgtspējai” dalībnieki no Latvijas Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, GLEN LATVIJA, Latvijas Vidzemes Augstskolas, Igaunijas Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Gruzijas vēstures skolotāju biedrības, Lietuvas Kolpingas Lietišķo zinātņu Universitātes, Čehijas NaZemi, Slovēnijas Globālās izglītības un attīstības projektu institūta, Ukrainas NovaDoba un Vācijas ImPuls.

  Lasīt visu >>

 • 26/06/2015

  Septiņos IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā - 4” darbības mēnešos tā dalībnieki - trešo valstu valstspiederīgie, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, ne vien apguva no četriem moduļiem sastāvošo integrācijas programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, bet iepazina cits citu un Latvijas cilvēkus dažādos Latvijas novados, tā veidodami sociālos tīklus un emocionālas saites, kas palīdz iedzīvoties un īstenot savus plānus. Kā allaž projekta noslēgumā izveidots projekta pieredzes krājums, kurā apkopotas galvenās saturiskās tēmas, ietverta informācija, kas var būt noderīga tālākajos darbos, atrodams neliels kontrolsaraksts, kas ikvienam pašam ļaus noskaidrot, kas ja zināms un kas vēl jāiemācās, bet pats galvenais - pieredzes krājumā iekļautajās fotogrāfijās un izteikumos ir spēcīga pašu projekta dalībnieku klātbūtne. Šķiršanās brīži vienmēr ir arī nedaudz skumji, tomēr projekta īstenošanas komanda ir pārliecināta, ka šajā pusgadā iepazītajiem cilvēkiem Latvijā veiksies labi. Kāpēc? Lūk, trīs iemesli, kurus mēs saskatījām.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video