• 19/06/2015

  Turpinot iepazīt Latvijas un Rīgas kultūru un vēsturi, projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieki pirmsjāņu noskaņās viesojās Rīgas Jūgendstila muzejā, kas atrodas Alberta ielā 12. Muzejs atklāts 2009. gada. aprīlī un ir viens no jaunākajiem muzejiem Rīgā, tāpēc nav brīnums, ka daudzi par tā pastāvēšanu uzzināja tieši integrācijas programmas ietvaros. Kā atzina projekta dalībnieki, sajūta bija tieši tāda, ka viesojoties pie kāda mājās, jo muzejs, kas atrodas dzīvoklī, kurā līdz 1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns (1859 – 1928), joprojām glabā tā laika rīdzinieku klātbūtnes dvesmu.

  Lasīt visu >>

 • 14/06/2015

  IAC īstenotās integrācijas programma „Dzīvot Latvijā” tuvojas noslēgumam, tāpēc 4. modulis „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas: vienoti daudzveidībā” veidots tā, ka tas zināmā mērā apkopo iepriekš apgūtās zināšanas un pieredzi un mudina projekta dalībniekus tālāk izzināt Latviju, pievienojot arī savu devumu kopējai attīstībai. Savdabīga testa veidā uzdodot jautājumus par līdz šim pārrunāto, ar prieku konstatējām, ka daļa projekta dalībnieku vairs negaida tulkojumu, bet atbild uzreiz, tā skaidri demonstrējot, ka latviešu valodas prasme uzlabojusies un, kā ne reizi izteikušies paši projekta dalībnieki, atmosfēra ir draudzīga un rosinoša un nav jābaidās arī kļūdīties. Atskatoties uz Latvijas vēsturi, varam vilkt paralēles arī ar pašu acīm redzēto – gan Beverīnas novadā, gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, gan citviet.

  Lasīt visu >>

 • 12/06/2015

  Lai diskutētu par globālās tematikas lomu mūsdienu pasaulē un integrēšanas iespējām formālajā izglītībā, no 8. līdz 10. jūnijam Valmierā, IAC sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu (ViA) rīkoja forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. Globālās izglītības forums bija viens no lielākajiem projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgtspējas pasākumiem, pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi. Atskatoties uz šīm ļoti piesātinātajām trīs dienām, varam secināt, ka visi „3- i'' vadmotīvi - iesaiste, izaugsme, ilgtspēja - tika pilnībā realizēti darbībā. Foruma dalībnieku pārstāvniecība iekļāva gan NVO pārstāvjus, gan jauniešus, gan pedagogus, gan valsts institūciju pārstāvjus, pie tam arī ģeogrāfiskie mērogi bija gana plaši - no Apvienotās Karalistes Rietumos līdz Gruzijai Austrumos, un no Igaunijas Ziemeļos līdz pat Kenijai Dienvidos.

  Lasīt visu >>

 • 09/06/2015

  Foruma noslēdzošo dienu iesāka Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, akcentējot dažādus izaicinājums un aktualitātes starptautiskās politikas arēnā. Lektore rosināja dalībniekus atsaukt atmiņā dažādus pēdējā laika skaļākos notikumus, kas tieši vai netieši skāruši vairākas valstis vai izraisījuši plašu rezonansi pasaulē, tādējādi pasvītrojot mūsu kopīgo mijiedarbību un savstarpējo līdzatkarību. Profesore akcentēja arī 10 globālos riskus, kuriem ir potenciāli liela iespēja reāli apdraudēt Latviju. Dalībnieku uzmanība tika vērsta uz to kara veidu, kas jau šobrīd notiek kibertelpā. Uzsverot izglītotāju atbildību, Ž. Ozoliņa mudināja skolotājus skaidrot, ko nozīmē informācijas karš un ka kibertelpa ir vārīga un viegli manipulējama. Lekcijas noslēgumā Ž. Ozoliņa uzsvēra, ka mums jāiemācās nošķirt labo no ļaunā un jāapgūst svarīgākā no visām prasmēm – prasmei būt cilvēkam.

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2015

  Šodien Vidzemes Augstskolā (ViA)  ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā. Vai izglītībai nepieciešama transformācija, lai to varētu saukt par „globālo’’? Vai transformācijai ir jānotiek izglītības sistēmas ietvaros vai tomēr mūsos pašos?

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2015

  Šīs foruma dienas saturiskais fokuss tika pagriezts ilgtspējīgas attīstības virzienā. Ar lekciju par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā uzstājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente un pētniece Kristīne Āboliņa. Dalībnieki tika rosināti domāt par iemesliem, kādēļ mēs Latvijā neredzam ilgtspējīgas attīstības aktualitātes, par trūkstošo posmu starp labu apņemšanos, iniciatīvu un reālu darbības īstenošanu. Kādas zināšanas mums ir nepieciešamas - par vidi vai tomēr par mums pašiem, kas ar savu ikdienas rīcību ietekmējam vidi? Auditorijas iesaite diskusijā akcentēja būtisku ziņu, kas turpmāk pasvītrojusi šīs foruma dienas turpmāko norisi. Šī ziņa ir - ''Cilvēki skatās uz to, ko mēs darām, nevis runājam''.

  Lasīt visu >>

 • 07/06/2015

  No 8. - 10. jūnijam Vidzemes Augstskolā ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā. Foruma mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā. Plašākai informācijai par Foruma saturisko norisi, lasiet katras dienas kopsavilkumā: šeit

  Lasīt visu >>

 • 05/06/2015

  Maija mēnesī Izglītības attīstības centrs kopā partneriem ir darbojies pie foruma saturisko jautājumu slīpēšanas. Ir notikušas sarunas ar Igaunijas partnerorganizāciju Mondo, kas forumā piedāvās iespēju sazināties ar savu kolēģi Kenijā. Dalībnieki varēs tiešsaistē ielūkoties un uzklausīt pieredzes stāstu par Mondo sadarbības tīklu ārpus Igaunijas robežām.

  Lasīt visu >>

 • 14/05/2015

  Laiks rit ātri, un arī projekta „Dzīvot Latvijā - 4” ietvaros dalībnieki nonākuši jau līdz ceturtā moduļa apguvei. Kopā aizvadīti jau trīs semināri, prakses gājieni, interešu klubu braucieni uz dažādām Latvijas vietām, tam visam paralēli notiek regulāras valodu klubu nodarbības. Nu jau cits citu labāk pazīst un pat savā starpā sadraudzējušies projekta dalībnieki; par tuvu un pazīstamu vietu kļuvis IAC birojs, kur, kā saka dalībnieki, sagaida laipna, pretimnākoša atmosfēra un jaunas zināšanas. Projekta īstenošanas komanda vēro notiekošo un iespēju robežās reaģē uz cilvēku vajadzībām un vēlmēm.

  Lasīt visu >>

 • 07/05/2015

  Noslēdzies Izglītības attīstības centra (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību aktualizēt starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumus savās skolās un plašākās kopienās. Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 15 izglītības iestādes.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video