• 27/04/2015

  23.aprīlī – Jurģu dienā, kas latviešiem izsenis saistījusies ar kustību, ceļu un jaunu saimniecisko aktivitāšu sākumu, izzinošā ceļojumā dodas arī projekta dalībnieki. Bruņojušies ar kartēm un maršruta aprakstu kāpjam autobusā. Šoreiz gala mērķis – Ziemeļvidzeme. Trešā interešu kluba dalībniekus laipni uzņem teiksmainā Beverīnas novada ļaudis. Viens no teritoriāli mazākajiem Latvijas novadiem apvieno trīs pagastus – Kaugurus, Brenguļus un Trikātu, kuros dzīvo 3500 iedzīvotāju. Tomēr novada nelielais izmērs ir mānīgs – vietējo ļaužu darboties griba, uzņēmība un radošā izdoma ļauj īstenot lielas ieceres.

  Lasīt visu >>

 • 22/04/2015

  Pieredzes izpētes semināra Norvēģijā mērķis bija iepazīties klātienē ar NAFO (The National Centre for Multicultural Education) pieredzi, lai projekta gaitā  pēc iespējas efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantotu Norvēģijas partneru pieredzi vienotas sabiedrības veidošanā, kas veicina starpkultūru dialogu sabiedrībā, īstenojot starpkultūru aktivitātes un izglītojošus pasākumus jauniešu integrēšanai skolās un vietējās kopienās.

  Lasīt visu >>

 • 20/04/2015

  Aprīlī notikušās attālinātās diskusijas starp  IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem arvien vairāk virza projektu iepretim tā galvenajam notikumam-   forumam ‘’Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas notiks no 8.-10. jūnijam Valmierā.

  Lasīt visu >>

 • 24/03/2015

  Martā IAC ir aktīvi komunicējis e-vidē ar potenciālajiem sadarbības partneriem no 10 valstīm, lai vienotos  par aktuālajiem attīstības / globālajiem jautājumiem,  un lai sagatavotu visus klātienes dalībai jūnija FORUMĀ. Esam apkopojuši  10 valstu pārstāvju sarakstu.  Savu dalību FORUMĀ ir apstiprinājušas šādas organizācijas: Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), The Independent Association of History Teachers from Georgia (Gruzija), NOVA DOBA (Ukraina), GLEN SLOVAKIA (Slovākija), NaZemi (Čehija), Kolpig University of Applied Sciences (Lietuva), impuls e.V. collective leadership institute (Vācija), Institute of Global Learning and Development Projects (Slovēnija), EUROCLIO (Nīderlande).

  Lasīt visu >>

 • 23/03/2015

  Šī gada 26. martā Izglītības attīstības centrs (IAC)  Dzirnavu ielā 34a - 8, Rīgā organizē projekta uzsākšanas semināru, kurā iepazīstinās ar projektā plānoto, sadarbības iespējām un diskutēs par daudzkultūru izglītības aktualitāti un vajadzībām Latvijas izglītībā.

  Lasīt visu >>

 • 20/03/2015

  Ar kartēm, pavasara gaidām un labu noskaņojumu bruņojušies IAC projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieki 12. marta rītā sakāpa autobusā, lai cauri Vidzemes mežiem, laukiem un pakalniem dotos uz Gulbenes novadu, kur gaidīja tikšanās ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem visplašākajā spektrā: skolēniem, skolotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, biedrību pārstāvjiem. Šis brauciens bija daļa no integrācijas programmas 2. moduļa „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības attīstības un izaugsmes iespējas” apguves.

  Lasīt visu >>

 • 13/03/2015

  2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”. Konference notika IAC vadītā starptautiskā projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Konferencē tika prezentētas projektā izstrādātās attīstības/globālās izglītības programmas un mācību materiāli: „Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO” un „Development Education Programs and Study Materials GUIDE”.

  Lasīt visu >>

 • 09/03/2015

  Projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos ietvaros, sadarbojoties ar kolēģiem no Igaunijas NVO Mondo, ir izdots „Development Education Programs and Study Materials GUIDE” jeb ''Globālās izglītības programmu un materiālu VADLĪNIJAS''. Izdevums ir sagatavots angļu valodā, tajā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Vadlīnijās lasāmi attīstības jomas ekspertu viedokļi par attīstības/globālās izglītības nozīmi, iekļauti Latvijas un Igaunijas izstrādātie attīstības/globālās izglītības programmu mācību materiālu piemēri. Vadlīnijās publicēta Latvijas pieredze globālās dimensijas integrēšanā skolu praksē. Lejupielādēt GUIDE

  Lasīt visu >>

 • 05/03/2015

  „Kā tevi sauc?” „Kā tev klājas?” Tā cits citam jautā latviešu valodas kluba nodarbību dalībnieki, piešķirdami pazīstamajiem latviešu valodas vārdiem īpašu, no tālām un tuvām zemēm nākošu skanējumu. Kad jautājums „Kam tu palīdzi?” sasniedzis pasniedzēju Aiju Kalvi, viņa saka: „Jums!”, un telpā atskan draudzīgi smiekli. Tieši tā, nepiespiestā un draudzīgā noskaņā noris projekta „Dzīvot Latvijā 4” ietvaros notiekošās valodas kluba nodarbības, kas ļauj pielietot valodu, paplašināt vārdu krājumu, nostiprināt semināros un praksēs iegūtās zināšanas. Bieži vien pēcpusdienās kopā ar vecākiem nodarbībās piedalās arī bērni, kuri rāda lielisku piemēru pieaugušajiem. „Ļoti priecājos par iespēju šeit būt,” saka daudzi dalībnieki. Tā ir iespēja satikties, aprunāties un mācīties. Tas, ka nav jābaidās no kontroldarba vai eksāmena, nemazina ieguldītās pūles, toties vairo drosmi piedalīties un runāt, nebaidoties no kļūdām un saņemot atbalstu. Valodas klubu kā valodas apguves un nostiprināšanas formu atzinīgi novērtējuši arī iepriekšējo gadu projektu dalībnieki, un šis gads nav izņēmums.

  Lasīt visu >>

 • 01/03/2015

  Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta  programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas”  projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059).

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jaunākais video