Attīstības sadarbības un izglītības pieredzes izpēte Lielbritānijā Līdsā

Projekta ietvaros  no 2013. gada 29. aprīļa līdz 3. maijam viesojāmies Lielbritānijā Jorkas apgabalā un Līdsā  kā attīstības sadarbības un izglītības tēmas ārvalstu prakses izpētes dalībnieki. Šī pieredzes vizīte tika organizēta ciešā sadarbībā ar Lielbritānijas nevalstisko organizāciju „Līdsas Attīstības izglītības centru” (Leeds Development Education Center), kam ir būtiska pieredze Jorkšīras un Hamberas reģiona attīstības izglītības politikas veidošanā kopš 2000.gada, kā arī nacionālā līmenī.

Pēdējo 15 gadu laikā Līdsas Attīstības izglītības centra vadītajos projektos ir sagatavotas  neskaitāmas publikācijās skolotājiem un jauniešu lietu darbiniekiem par attīstības izglītības tematiku, tās ir izplatītas vietējā, nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Līdsas AIC nozīmīgākie sadarbības partneri ir citas NVO, ministrijas, attīstības sadarbības aģentūras, Lielbritānijas attīstības izglītības centri, skolas un izglītības institūcijas, kā arī ar Eiropas Savienības attīstības sadarbības un izglītības spēlētāji. http://www.leedsdec.org.uk/.

Ārvalstu prakses  Lielbritānijā galvenie satura un prakses izpētes jautājumi bija:

  • Attīstības izglītības centru konsorcijs Lielbritānijā
  • Politiskais ietvars un ietekme
  • Līdsas AIC ilglaicīgā pieredze, sadarbība ES līmenī
  • Sadarbība ar NVO, pašvaldību, izglītības ekspertiem
  • Skolu augstskolu vizītes un līdzdalība attīstības izglītības profesionālās pilnveides treniņos un nodarbībās
  • Sadarbība un aktīva komunikācija ar vietējo kopienu
  • Godīgās tirdzniecības aktivitātes, to nozīmīgā loma
  • Turpmākā sadarbība

Ārvalstu prakses izpētes rezultāti šobrīd tiek apkopoti un tiks publicēti mājas lapā maija beigās.

Publicēja: iveta Vērse (10/05/2013)

Jaunākais video