IAC uzsāk īstenot projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta  programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas”  projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059).

Projekta aktivitātes risināsies no 2015.gada marta līdz 2016.gada aprīlim. Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Projektā plānots izveidot un 15 Latvijas skolās un kopienās aprobēt starpkultūru izglītības programmu un metodiskos mācību materiālus. Starpkultūru izglītības programmu izstrādās projekta  komandas eksperti sadarbībā ar Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra speciālistiem, izmantojot viņu pieredzi darbā ar minoritāšu un imigrantu iekļaušanu izglītības sistēmā. Skolu komandas programmu apgūs semināros, to multiplicēs citiem pedagogiem savās skolās un vietējā sabiedrībā, īstenos skolēnu apmācību un sniegs ieteikumus mācību materiālu pilnveidošanai. Viens no plānotajiem darbības virzieniem ir skolu un vietējās sabiedrības sadarbības veicināšana iekļaujošas kopienas veidošanā. Sīkāk par projekta norisi un pieteikšanās nosacījumiem informēsim mājas lapā.

Publicēja: (01/03/2015)

Jaunākais video