Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties.Dalīties.

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”, ko IAC īsteno kopš 2016.gada nogales, 2017.gada decembrī iegājis jaunā attīstības fāzē. Balstoties uz paveikto un priecājoties par iegūto atzinību par skolu iesaisti un inovatīvajām darbībām, uzsākta projekta izvērtēšanas un pieredzes popularizēšanas daļa. Tieši tāpēc projekta nosaukumā nācis klāt vēl viens aktīvs vārds – DALĪTIES.

Zinot, ka projektā iesaistītās Rīgas un Latgales skolas turpinājušas projekta laikā uzsākto sadarbību un to aktīvie jaunieši organizējuši kopīgus pasākumus, laikā līdz 2018.gada martam aicināsim skolas aktīvi dalīties savā pieredzē jauniešu līdzdalības sekmēšanas un integrācijas jomā gan savā starpā , gan ar plašāku auditoriju. Tāpat piedāvāsim jaunas idejas tālākajam darbam. Pirmā tikšanās ar skolu komandām notiks 2018.gada 11.janvārī, lai uzzinātu VISU par VISIEM un tad kopīgi turpinātu IZZINĀT, PIEREDZĒT, RĪKOTIES un DALĪTIES aizvien plašāk un dāsnāk!

Publicēja: Aija Tūna (20/12/2017)

Jaunākais video