Jauni palīgmateriāli skolotājiem par attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomu

Izglītības attīstības centrs turpina sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju Eiropas gada attīstībai ietvaros. Gribam jūs iedrošināt lietot ne tikai IAC sagatavotos materiālus, kas atrodami www.globalaizglitiba.lv , bet arī Eiropas Komisijas sagatavotos izdevumus. Lai arī Eiropas gads attīstībai jau ir pāri pusei, savu tematisko kulmināciju tas sasniegs septembrī, kad noslēgsies ANO „Tūkstošgades attīstības mērķi” un tiks pieņemta jauna struktūra nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas zināma arī kā „Programma laikposmam pēc 2015. gada”. Lai sabiedrībai skaidrotu, ko attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā dara Eiropas Savienība, ir izdoti vairāki tematiskie palīgmateriāli skolotājiem. Materiāli ir sagatavoti latviešu valodā, tāpēc aicinām tos izmantot gan darbam klasē, gan ārpusstundu aktivitātēm.

Lejupielādēt: Skolotāju rokasgrāmata par starptautiskās attīstības palīdzību

Lejupielādēt: Attīstība un sadarbība

Lejupielādēt: Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Publicēja: (17/08/2015)

Jaunākais video